Rejser: Lufthavnsservice

Tekst: Birgitte Bjørkman

Københavns Lufthavn og Falck har indgået aftale om service til rejsende med handicap. Den nye ordning trådte i kraft den 26. juli, der foruden aftalen med Falck også indbefatter etablering af mødesteder for tilkaldelse af assistance og en særlig sektion på lufthavnens hjemmeside  

Fremover kan alle passagerer med reduceret mobilitet få assistance hele vejen gennem lufthavnen fra ankomststed. Det vil sige fra metro, tog eller parkeringshus til man sidder i flysædet. Assistancen gælder også ved hjemkomst frem til metro, tog eller parkeringshus. Assistancen er en del af Københavns Lufthavns nye serviceordning til rejsende med et handicap, der trådte i kraft den 26. juli.

Assistance af Falck

Flyselskaberne har traditionelt haft ansvaret for at yde assistance til deres passagerer med et handicap, men EU har pålagt de europæiske lufthavne at yde rejsende med et handicap en ensartet service. Som en del af den nye serviceordning har Københavns Lufthavn derfor indgået en kontrakt med Falck om et fremtidigt samarbejde, der i praksis skal sikre, at de cirka 100.000 årlige passagerer med et handicap får en tryg og smidig assistance, mens de opholder sig i lufthavnen. Dermed er det bl.a. slut med varierende service afhængig af det flyselskab, man rejser med. Som hidtil er omkostningerne forbundet med servicen inkluderet i flyselskabernes billetpris.

Tryghed og smidighed

Danske Handicaporganisationer (DH) og flyselskaberne har været involveret i den praktiske koordinering. Stig Langvad, der er formand for Danske Handicaporganisationer siger: - Vi er glade for, at der nu er indgået en aftale med én leverandør. Det vil give et mere sammenhængende produkt med ens standarder og procedurer. Samtidig vil kvalitetsniveauet blive mere ensartet, og det vil give en tryghed og en smidighed for de rejsende med et handicap.

Sektion på hjemmesiden

Som en del af den nye serviceordning har lufthavnen oprettet en sektion målrettet rejsende med handicap på deres hjemmeside cph.dk. Her kan man fremover læse om serviceordningens muligheder, herunder bestilling af service, online parkeringsreservation og om handicapfaciliteterne i lufthavnen. Sektionen er udviklet i tæt samarbejde med DH, der er kommet med input til sektionens indhold, tilgængelighed og læsbarhed. Ifølge driftsdirektør i lufthavnen, Henrik Peter Jørgensen, er informationen på hjemmesiden et vigtigt led i at give passagerer med et handicap en god rejseoplevelse: - Vi ønsker at give passagererne den bedst mulige information om ordningen og derved øge passagertilfredsheden. På hjemmesiden opfordres der også til at melde ind med gode råd til både lufthavnen og rejsende imellem for at videregive erfaringer og gode idéer.

Online P-reservation

Samtidig med at handicapassistancen er trådt i kraft i Københavns Lufthavn tilbydes også en helt ny service til rejsende med invalideskilt, idet handicapP-pladserne på P4 kan forudbestilles online til væsentlig reduceret pris. Indkørsel fra terminalgaden med frihøjde på 2,15 meter. Anlægget er overvåget. Bemærk at minimum online bestillingsperiode for P4 er to døgn.

Mødesteder

Når du ankommer til lufthavnen, skal du gå til det nærmeste mødested. Ved tryk på knappen får du kontakt til Falck, der oplyser dig om, hvornår du bliver hentet. Mødestederne er oplistet på lufthavnens hjemmeside. 

Assistance

Har du på forhånd lavet en aftale om assistance ved ankomsten gives hjælp og ledsagelse fra flysæde til bagagebånd, opsamling af bagage og videre ledsagelse gennem en eventuel pas- og toldkontrol. assistancen afsluttes, når du når frem til ønsket mødested, eksempelvis lufthavnens parkeringsplads  

Online P-reservation

På hjemmesiden kan man under Parkering nemt og enkelt reservere pplads. Forinden skal man opgive navn, adresse mv. samt licensnr. på invalideskilt, hvorefter man får en kampagnekode, der skal bruges ved online bestilling.