Rejser: Destination Gotland

Tekst: Janke Bondam

Østersøen har mange perler, - Gotland

er uden tvivl den største, eller snarere

en ren guldklump, og dét i mere end ën

betydning.

Leder man efter et

Godt og tilgængeligt

rejsemål er Gotland

stedet. Øens hovedby

Visby blev i 1995 udnævnt

til at være World Heritage,

og ingen kan være i tvivl om

hvorfor. At besøge denne ældgamle og smukt restaurerede by er

intet mindre end mind blowing. Man bliver ikke alene hensat til

byens guldalder i Hansestadens velmagtsdage, man kan også på

byens museum, Fornsalen, blive taget trillioner af år tilbage i tiden

ved at se masser af aflejringer, sedimenter og forsteninger, der har

sat sig spor i havbundens plader. Alt sammen vidner om liv på alle

fronter, og klichéen ”historiens vingesus” har om noget sin beret-

tigelse her. De svundne tiders tilstedeværelse er vibrerende nærvær

såvel fysisk som psykisk, - og øredøvende tankeansporende.

Ankomst i den lyse nat

Ved midsommertid, hvor solen knap gider gå i seng, tog vi færge-

ruten Destination Gotland fra

Oskarshamn. Færgen har gode

adgangsforhold med elevator-

plads på vogndækket og et fint

handicaptoilet. Der er adskil-

lige sejladser om dagen, men vi

valgte at rejse i aftensolen. Efter

tre timer lagde vi til i Visby ved

midnatstid, og i den lyse nat

fandt vi hurtigt campingpladsen

lidt nord for byen.

Tilgængelighedsguide

At være udnævnt til World

Heritage forpligter og indbefat ter således også, at tilgængelighed for alle tages alvorligt, og det

bliver den gjort i Visby. Disse initiativer ville vi gerne høre mere

om, så vi havde aftalt et møde med Visbys turistråds kommunika-

tionsmedarbejder, Marika Grankvist og tilgængelighedskonsulent,

Lil Jacobson fra stadsarkitektkontoret. Også solen deltog. Det var

rent ud sagt et pragtvejr – noget Gotland ofte er udsat for. Over et

hyggeligt morgenbord i solen blev vi informeret om alle de tiltag,

man har lavet og laver for at gøre denne meget gamle by tilgængelig.

Det var imponerende at høre om, for datidens arkitektur står jo

indimellem i direkte kontrast til nutidens tilgængelighedsbehov.

Tilgængelighedsbestræbelserne gælder ikke kun Visby men hele

Gotland, og man har derfor fra stadsarkitektkontorets side udarbej-

det en detaljeret tilgængelighedsguide for stort set alt af betydning

for turister på Gotland. [Guiden kan rekvireres her: gotland.se/

tillganglighetsguiden]. Derefter blev vi inviteret på en guidet tur

rundt i byen, og det kan varmt anbefales, for på den led får man det

historiske perspektiv levendegjort med interessante informationer

og fortællinger.

Tilgængelige ruter

Fra Turistforeningen og Stads-

arkitektkontorets side har man

lavet tre forslag til tilgængelige

ruter gennem byen. Udstyret

med disse indtegnede ture i

bykortet, gik vi dagen efter selv

på opdagelse. Der skulle selvfølgelig skubbes godt ind mellem, og når den ellers relativt plane brostensbelægning blev til den ægte

middelaldervare - toppede brosten - måtte der holdes på hat og

briller. Men man fik rigeligt igen: alle de smukke træhuse med de

mange roser, de små gader, ruinerne og kirkerne, en vidunderlig

botanisk have og ikke mindst udsigtspunkterne, der gav en fænome-

nal udsigt over hele ”innerstaden”, der er omkranset af Nordeuropas

bedst bevarede ringmur, der med sine 3,6 km danner ring om den

inderste middelalderby. Om en sej para selv ville kunne hjule gen-

nem byens gader, skal jeg lade være usagt, men vil dog tro det, - jeg

selv bød den skubbende assistance meget velkommen.

Verdensarv ingen hindring

Man må sige, at bestræbelserne på at gøre denne verdensarvs by

tilgængelig er lykkedes på imponerende vis. Løsningerne er smukke

og harmoniske og falder godt ind i middelalderarkitekturen. Men

det stopper ikke her. Man opfordrer enhver, der har brug for det,

til at komme med forslag til ændringer, hvor det behøves, og fra

statslig side fortsætter man med at skubbe på og øge farten med

forbedringskrav efter sloganet Ett tillgängligare Sverige år 2010,

hvor alle offentlige rum søges at gøres endnu mere tilgængelige for

endnu flere. Det gælder selvfølgelig også de offentlige toiletter, der

er spredt rundt om i byen.

Beskattet ø

Vi fik også en billet til byens museum, Fornsalen. Når det gælder

Sverige, behøver man ikke at nævne, at sådan et sted selvklart er

fuldstændig fremkommeligt på alle måder. Her kunne man fordybe

sig i sporene fra Gotlands 10.000-årige historie: stenalder-boplad-

sernes levninger, vikingetidens handelspladser, guldalderen med de

tyske handelsmænd, Valdemar Atterdag - Gotland var dansk i små

tre hundrede år - og så indlemmelsen i Sverige i 1645. Alt sammen

meget tankevækkende. En lille ø midt i Østersøen med så vildt og

vidt omfattende handelsliv i middelalderen, hvor man bogstavelig

talt kunne bade sig i guld og sølv, så rigt som det var, - det er fascine-

rende at tænke på. Der er fundet over 700 sølvskatte på øen.

Naturreservat

Men Gotland har mere at byde på end Visby. Vi kørte tværs over

øen i sydlig retning ned til Ronehamn. Der ligger Ålarve naturreser-

vat – et fladt og fliget kystområde med rigt fugleliv, hvor en plan og

jævn grusvej, der er let at hjule på, løber gennem strandengene. Et

dejligt, vederkvægende sted med lys, luft og liv, man ikke skal snyde

sig selv for, ikke mindst hvis vejret er godt. Og når man nu er på

Gotland, så ligger Fårø jo lige for, og den 10 minutters færgetur er

gratis. (I højsæsonen er bilkøerne lange til denne overfart). Fårø har

– udover Ingemar Bergmanns gamle hus – de helt unikke kalkstens-

formationer, raukerne, der rejser sig som ensomme majestæter og

en enkelt som ensom kæmpehund op af havet.

I mange måneder efter turen til Gotland hang Visby som en for-

underlig stjerne på mit firmament. Som noget, der vedblev at være

tankevækkende. Gotland er mere end et godt rejsemål.