Rehabilitering til Glostrup

Det nye neurorehabiliteringshus i Østdanmark:

Et skridt nærmere

Realiseringen af det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Sygehus er kommet et skridt nærmere sin afslutning. En enig bedømmelseskomite har udvalgt de tre projekter, der går videre til projektkonkurrencens fase 2.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Tre vindere er gået videre i konkurrencen om at udforme det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. De vindende projekter er udvalgt for deres potentiale til at skabe de mest optimale omgivelser for patienter og ideelle arbejdsvilkår for personale. Dertil imødekommer de tre projekter alle kravet om stor fleksibilitet i det nye hus.

Officiel præsentation

Vinderne blev offentliggjort kort før sommer ved en præsentation på Glostrup Sygehus, hvor de syv konkurrenceforslag, der har deltaget i konkurrencens første fase, blev præsenteret på store plancher. Og der var mange gode bud på et hus, der skal varetage landets højt specialiseret behandling af mennesker, der pådrager sig en rygmarvsskade eller hjerneskade.
I udvælgelsen havde bedømmelseskomiteen lagt vægt på, at de vindende projektforslag imødekommer de krav og behov for optimale forhold, som patienter med rygmarvsskader og patienter med komplekse hjerneskader har, samt har potentiale til at skabe ideelle patientomgivelser og arbejdsvilkår.

Rummelighed og teknologi

Det nye neurorehabiliteringshus skal modtage patienter fra Østdanmark med rygmarvsskader, alvorlige erhvervede hjerneskader og komplekse hjerneskader. Huset får 103 rummelige patientstuer med plads til pårørende. Derudover skal det indeholde en række træningsfaciliteter med bl.a. avanceret rehabiliteringsteknologi, træningsbassin og multifunktionel træningshal samt ambulatorier og forskningsområder. Huset får dertil udendørs rehabiliteringsfaciliteter og parkeringshus. De tilstødende udearealer, som også skal indgå som del af den arkitektoniske bearbejdning, skal kunne benyttes til såvel rekreative som rehabiliterende formål. Dertil er de bærende elementer i byggeriet bæredygtighed, teknologisk nytænkning og helende arkitektur.

RYK har bidraget

Som interesseorganisation har RYK været involveret i flytningen til Glostrup. Jens Bo Sørensen og Anders J. Andersen, der har repræsenteret RYK, har gennem forløbet haft god kontakt til sygehusledelse og den politiske følgegruppe, som de også har haft møde med.
- RYK har været meget opsøgende fra dag 1 og gjort både politikere og sygehusledelse opmærksom på RYKs eksistens som patientorganisation. Det har givet bonus. Politikerne har været tilgængelige og sygehusledelsen har været meget imødekommende for vores engagement, fortæller Jens Bo Sørensen, der også deltog i afsløringen af de tre vindende forslag på Glostrup Sygehus i juni.
RYKs synlighed blev da også nævnt og rost under fremlæggelsen af vinderprojekterne.
- Vi er glade for at der er blevet lyttet til os, og det er glædeligt at se, at mange af RYKs ønsker indgår i visionen for neurorehabiliteringshuset i Glostrup, fortæller Jens Bo Sørensen og nævner bl.a. RYKs ønsker til at det nye hus skal tilgodese patienter og pårørendes behov for privatliv under indlæggelse.
- Vi har også haft et fint parløb med ledelsen i Hornbæk, som har været gode til at involvere os i processen.
Afdeling for Rygmarvsskader har været rådgivende part for bedømmelseskomiteen, og her har RYK indirekte fået mulighed for at bidrage med ønsker og behov.
Jens Bo Sørensen er da også tilfreds med vinderprojekterne, der er udtaget til den videre proces mod det nye neurorehabiliteringshus.
- Jeg synes, at det er tre gode forslag med nytænkning, lys og rummelighed, miljø, spændende tiltag til træningsfaciliteter og indtænkning af omgivende grønne områder til både træning og ophold, fortæller Jens Bo Sørensen, der ser frem til at se det vindende projekt.

For de tre vinderteams begynder nu anden del af arkitektkonkurrencen. Ud fra deres nuværende projektoplæg skal der nu forhandles i forhold til de forbedringspunkter, som bedømmelseskomiteen har peget på. Den endelige vinder af projektkonkurrencen bliver offentliggjort i december.

Læs dommerbetænkningen og se billeder af vinderforslagene på glostruphospital.dk

FAKTA

Areal: 21.158 m²
Antal stuer: 103 en-sengsstuer
Faciliteter: Ambulatorier og træningsfaciliteter
Åbningsår: 2018
Budget: 666 millioner kr.
De tre vindende forslagsstillere er:
• Haskoning DHV Nederland B.V., Architectenbureau K.van Velsen, B. V. , Oluf Jørgensen A/S, Aarhus arkitekterne A/S
• Henning Larsen Architects A/S , NNE Pharmaplan A/S , Buro Happold Aps , Lohfert & Lohfert A/S, Sintef Teknologi & Samfunn, SLA A/S
• AART Architects, Nordic – office of Architecture, Marianne Levinsen Landskab, Harde Larsen rådgivende ingeniører, Buro Happold Aps og Hospitalitet A/S

Sidste nyt

Regionsrådet i Region Hovedstaden bevilgede før sommerferien 135 mio.kr. til at udvide det planlagte nybyggeri til 125 sengepladser. Udvidelsen skyldes nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for rehabilitering af voksne med komplekse hjerneskader som følge af en blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Disse patienter er i dag spredt ud hos fx medicinske og neurologiske afdelinger. Denne gruppe skal fremover behandles i det nye neurorehabiliteringshus foruden de patienter, der allerede i dag får højt specialiseret neurorehabilitering.
De tre vindende deltagere i projektkonkurrencen skal nu udvide projekterne. Det medfører dog ikke nogen forsinkelse, idet der er indføjet en option med mulighed for udvidelse. Med den nye bevilling på i alt 135 mio.kr. er projektets budget nu på 817 mio.kr.