Regeringen og handicapområdet

REGERINGEN LADER HANDICAPOMRÅDET SVÆVE I VINDEN

 

Sidste uge bød på både åbningstale fra landets nye statsminister og den socialdemokratiske mindretalsregerings første finanslovsudspil, og det var i den forbindelse spændende at se, hvor meget handicap ville fylde. Det var desværre ikke meget, og derfor må vi sætte vores lid til partierne rundt om regeringen.

 

07. okt. 2019

 

Tirsdag i sidste uge kunne statsminister Mette Frederiksen (S) holde sin første åbningstale, og det var – mente mange – et noget dystert billede, hun fik tegnet af Danmark.

STATSMINISTERENS ÅBNINGSTALE: SE HELE TALEN HER.

Onsdag i sidste uge kom så finanslovsudspillet på bordet, og den foreløbige læsning viser, at handicapområdet ikke er blevet prioriteret særskilt. Og selvom Dansk Handicap Forbund naturligvis glæder sig over, at der i forbindelse med økonomiaftalen med kommunerne er givet et økonomisk løft, så ærgrer vi os over, at de mærkesager, hvor vi ser et bydende behov for løsninger, ikke er nævnt. Handicapområdet ser ud til at være overladt til de forhandlinger, der følger i regeringens finanslovsudspil den kommende tid. Også dét er en smule dystert, når man spørger landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

”Vi skal have bedre rammevilkår for handicapområdet generelt, så udhulingen af den kommunale service stoppes, der skal findes en løsning på overvågningsproblemet, vi skal have sikret ro omkring BPA-ordningen. Herudover skal vi se et seriøst bud på, hvordan man vil leve op til intentionerne i forståelsespapiret, hvor netop specialisering og specialviden er på dagsordenen, så man igen investerer i det enkelte menneske. Her er der virkelig behov for forbedringer. Tiden er også inde til at få fornyet fokus på en finansieringsreform, som kan sikre, at udgifterne til området deles mere solidarisk. De områder har regeringen ikke villet tage stilling til i finanslovsudspillet, og det ærgrer mig,” konstaterer Susanne Olsen.

REGERINGS FINANSLOVSUDSPIL: LÆS UDSPILLET I SIN HELHED HER.

Samme melding lyder fra Monica Lylloff, som stillet i front for bevægelsen bag #enmillionstemmer-kampagnen, som blev til i samarbejde med Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden.

”Vi må sætte vores lid til støttepartierne, for desværre ser det ikke ud til, at der er den helt store åbning for, at handicapområdet står først i køen til at blive løftet,” siger hun, mens hun samtidig understreger, at hun dog fortsat vælger at se positivt på den nye regering og den kommende tids forhandlinger om pengenes fordeling.

”Jeg kan mærke, at der er noget i gang – både landspolitisk og lokalt, og derfor er jeg fortsat optimistisk. Vi fortsætter vores pres via kampagnen, og hvis vi på den måde kan være med til at mobilisere et flertal uden om regeringen, så er målet nået, uanset hvad mindretalsregeringen mener,” konstaterer Monica Lylloff.

Det arbejde er Dansk Handicap Forbund også i fuld gang med. Det sker med en møderunde hos handicapordførerne fra alle partierne.

”På baggrund af de tilbagemeldinger, som vi får i den forbindelse, gør os fortrøstningsfulde i forhold til at få båret flere af vores mærkesager igennem. Vi vil naturligvis fortsætte den dialog i de kommende uger, hvor forhandlingerne om den endelige finanslov finder sted,” konstaterer landsformand Susanne Olsen.

Dansk Handicap Forbund er lige nu i dialog med henholdsvis S, SF og EL, og flere møder vil følge.