Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra seneste bestyrelsesmøde kan læses her