Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsen har afholdt møde den 19. juli og referatet kan læses her.