Referat af bestyrelsesmøde

Den nye bestyrelse holdt sit første møde den 29. juni. Referatet kan læses her. Det indeholder bl.a. information om, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer gerne vil arbejde med.