Rådgivningsteam

RYKs medlemmer kan få rådgivning, sparring og hjælp til ankesager gennem DHFs rådgivningsteam.

Teamet består af ansatte socialrådgivere, om kan give faglig sparring i din sag.

Henvendelse sker til hovedkontoret, hvorefter du viderehenvises til en rådgivningen. Socialrådgiverne ser på din sag og giver dig sparring i forhold til, hvordan du kommer videre.

Telefon: 39 29 35 55
E-mail: social@dhf-net.dk
Læs mere.