Psykologhjælp

Der er mulighed for at få tilskud fra Sygesikringen til et vist antal samtaler hos en psykolog. Dette tilbud gælder både rygmarvsskadede og deres pårørende. Egen læge skal henvise til behandlingen og kan informere mere om tilbuddet, herunder størrelsen på egenbetalingen og antal timer.

Der er også nogle forsikringer, der dækker udgifter til psykologhjælp.

Er man selv i stand til at betale for samtaler hos en psykolog, kan man altid kontakte privatpraktiserende psykologer uden henvisning.

Der er i Danmark nogle få privatpraktiserende psykologer, der i kraft af deres tidligere eller nuværende ansættelse på enten Vestdansk Center for Rygmarvsskade eller Afdeling for Rygmarvsskader har særlig ekspertise i forhold til at arbejde med mennesker med rygmarvsskade.