Projektgruppen

Kontaktpersoner:

Klinik for Rygmarvsskader:

Center-kontakt: Inge Steen, Ergoterapien, tlf. 38 63 19 53
Mentor-kontakt: Cathrine Guldberg, cathrine.guldberg@gmail.com

Vestdansk Center for Rygmarvsskade:

Center-kontakt: Dorthe Kristensen, Fysioterapien
Mentor-kontakt: Lars Sørensen, larso1@rm.dk

Projektgruppen:

Dorte Hoffmann, Projektleder, Viborg
Helena Aagaard, Hornbæk
Jens Bo Sørensen, RYK
Annie Schulz, Viborg
Mikkel Bundgaard, RYK