Pres på BPA

Kommentar: Ændringer af et presset BPA-område skal ske med brugerne i centrum.

Det er afgørende, at regeringen tager det på sig at udarbejde en central udmålingsmodel på BPA-området, hvis det reelle frie valg af arbejdsgiver, når man har en BPA-ordning, skal opretholdes. Men det må ikke ske, uden at brugerne er tæt inddraget.

28. maj 2020

BPA-området er presset på mange områder. Onsdag i denne uge kunne man så læse et indlæg af FOA og Handicapbranchen i Danmark i Altinget, hvor de argumenterer for, at det ikke må være et postnummeret, der afgør kvaliteten af den BPA-ordning, man kan få. Det er vi helt enige i.

Ligesom FOA og Handicapbranchen i Danmark mener vi i Dansk Handicap Forbund, at det er helt nødvendigt, at vi får en udmålingsmodel for den enkelte BPA-ordnings økonomi og et kontant tilskud. Det skal sikre, at man kan vælge den foretrukne arbejdsgiver og aflønne på overenskomstmæssige vilkår. I mange kommuner er det såkaldte administrationsbeløb, som gives til borgere eller virksomheder og foreninger, som administrerer den enkelte ordning, for nedadgående, og det er helt nødvendigt, at der fra centralt hold sikres et tilstrækkeligt beløb, så BPA-borgeren har et reelt frit valg om, hvordan han eller hun ønsker BPA-ordningen tilrettelagt. Som det er i dag, så er der reelt ikke noget frit valg, da administrationsbeløbet i nogle kommuner er så lavt, at den enkelte borger ikke har mulighed for at give arbejdsgiveransvaret fra sig og/eller sikre overenskomstmæssige lønninger til sine hjælpere.
Derudover vil en central udmålingsmodel sikre, at man har større mulighed for at flytte til en anden kommune, og det vil samtidig afbureaukratisere området markant og spare en lang række klager.

Når det er sagt, er det selvsagt afgørende, at indholdet i modellen er det rigtige, når man går i gang med den politiske proces for at gøre op med de åbenlyse fejl og mangler, ordningen har. For udmåling af tilskuddet er ikke det eneste problem.
Derfor er det vigtigt, at handicaporganisationerne inddrages tæt i arbejdet, så vi sikrer, at brugernes interesser varetages bedst muligt. Vi kender de mennesker, det her handler om, for mange af dem er medlem hos os. Derfor forventer vi også at blive inddraget, så vi får en bæredygtig model, hvor alle parter er enige om det præcise indhold af en endelig løsning.