Parasportens dag

Parasportens Dag 

Parasport Danmarks nye tiltag ’Parasportens Dag’ giver alle børn og unge med et handicap mulighed for at stifte bekendtskab med idræt for første gang.

- Tidligere havde vi Paralympic Day, der henvendte sig til børn og unge med fysisk funktionsnedsættelse, men i forlængelse af vores navneskift til Parasport Danmark vil vi markere, at parasport er for alle handicapgrupper – bevægelses-, syns- og udviklingshandicap. Derfor har vi til Parasportens Dag også inviteret personer med udviklingshandicap og generelle indlæringsvanskeligheder med, siger Søren Jul Kristensen, der er bredde- og teamchef i Parasport Danmark. Han håber, at dagen bliver et inspirationssted for alle med et handicap, så de vil komme i gang med at dyrke idræt.

Parasportens Dag afholdes den 23. september i tre forskellige steder i Danmark: Aalborg, Vejle og København. Hør nærmere om Parasportens Dag på parasportensdag.dk eller kontakt Parasport Danmark.

Tid:
Sted: Aalborg, Vejle og København
Pris: