Postkort fra Nordpolen

Tekst: Birgitte Bjørkman

Nordpolen er nu kørestolstilgænge-

 

ligt. Et skilt med det internationale

 

symbol er blevet sat i ned i sneen

 

af canadieren David Shannon, der

 

er tetraplegiker. Som det første

 

menneske i kørestol har han været

 

på Nordpolen.

 

Den noget udsædvanlige bedrift

 

havde til formål at vise, at det

 

ikke er handicappet, der er en

 

hindring, men omgivelsernes

 

manglende forventning.

 

 

 

 

 

 

 

Sammen med en kollega og et hjælpehold satte den 46-årige

 

canadier David Shannon sig for at nå Nordpolen. Det gjorde

 

han i år den 11. april. En bedrift ud over det sædvanlige, da

 

David Shannon er tetrapelgiker. Dermed er David Shannon den

 

første kørestolsbruger, der har været på Nordpolen. Nu står der et

 

flag med det internationale kørestolssymbol og vajer i de arktiske

 

vinde på klodens nordligste punkt.

 

 

 

Et budskab om rettigheder

 

Davis Shannon og kollegaen Chris Watkins, som også er handicap-

 

pet, har som ledere af “Team Indepence 09” nået deres mål med

 

ekspeditionen: At vise, det ikke er handicappet, der er en forhin-

 

dring, men omgivelsernes manglende forventning og inklusion.

 

Formålet med nordpolsekspeditionen var således at fremme rettig-

 

heder til et uafhængigt og selvstændigt liv for alle samfundsborgere;

 

også mennesker med handicap.

 

Sammen med deres dygtige hjælpeteam overvandt de to nordpols-

 

farere alle forhindringer, da de krydsede polarisen på slæde for at nå

 

frem til Nordpolen.

 

 

 

Specialdesignet slæde

 

David Shannon sad godt pakket ind på en specialdesignet slæde,

 

hvorpå kørestolen var fastspændt. Dels ved håndkraft med et par

 

selvdesignede skistave og dels på træk efter en snescooter, krydsede

 

David Shannon den kolde, arktiske is.

 

Det blev en ekspedition, der bød på bidende kulde, forfrysninger og

 

ekstrem udmattelse i de arktiske minusgrader.

 

- David og vort team repræsenterer “skildpaddens sejr over haren”.

 

Det viser, at der er ingen drøm, der er for stor at drømme, og ingen

 

udfordring, der er større, end den kan overvindes, fortæller kolle-

 

gaen Chris Watkins. Politisk forkæmper

 

Det er ikke første gang, David Shannon fra Ontario i det nordlige

 

Canada udfordrer ikke blot sit handicap men også omgivelser og

 

myndigheders syn på mennesker med handicap. Som 18-årig blev

 

han rygmarvsskadet, og siden har han været forkæmper for men-

 

neskerettigheder og integration af mennesker med handicap; både

 

som advokat, aktivist og menneske med et handicap. I 1997 kørte

 

han i sin kørestol 9.000 km tværs over Canada med budskabet om

 

større social inklusion for alle canadiere.

 

Nordpolsekspeditionens budskab er at sætte fokus på de barrierer,

 

der forhindrer mennesker med handicap i at deltage i samfundslivet

 

og hvordan disse barrierer kan elimineres.

 

 

 

Infektion og forfrysninger

 

Begge polarfarere var udmattede, da de vendte hjem. Davis

 

Shannons høje rygmarvsskade forringede hans muligheder for at

 

opretholde en normal legemstemperatur i de ekstreme kuldegrader,

 

og han pådrog sig en alvorlig infektion under ekspeditionen. Chris

 

Watkins fik forfrysninger i fingrene og et sår på foden.

 

Men deres vovemod og bedrift demonstrerer, at ingen barrierer er

 

for store. Det vidner det blå kørestolsflag, der nu står og blafrer i

 

den arktiske vind på Nordpolen. David Shannon udtaler:

 

- Flaget repræsenterer alle mennesker, som har mødt udfordringer

 

eller modgang i deres liv, og som har drømt om at overvinde dem.