Politik. Er behandling og kontrol godt nok? Brunch i øst.

Coloplast lagde rammer for bruncharrangementet i øst, og der var som sædvanlig god beværtning for de over 100 medlemmer, der mødte op for at se film og debattere den fremtidige behandling og kontrol.

Tekst: Birgitte Bjørkman

- Når man får en rygmarvsskade, starter man forfra. Det er et nyt nulpunkt… bolig, omgivelser og job skal tages op til revision, indledte næstformand Mikkel Bundgaard og fortsatte:
- Men vi er også en gruppe med potentiale. Vel at mærke hvis vi får den rette rehabilitering og kontrol!
Med disse ord lagde RYK op til dialog og debat om tilrettelæggelsen af den fremtidige behandling og kontrol.

Paneldebat

De over 100 fremmødte ved bruncharrangementet hos Coloplast i Humlebæk fik rig mulighed for at udfordre bl.a. de tre regionalpolitikere og var særdeles spørgelystne. På halvanden time fik det seks mand store panel vendt en række af de udfordringer, RYK-medlemmer oplever. Her blev alt fra behandling, rehabilitering og kontrol-intervaller til hvordan rygmarvsskadede kan bidrage til samfundet diskuteret.

Besparelser er ødelæggende

Fakta er, at vi er en lille gruppe patienter, men med tilknytning til en lang række specialer.
- En rygmarvsskade er én af de største skader, en person kan pådrage sig, og det følger en livslangt, fortalte overlæge Birgitte Hansen og tilføjede, at vi også lever længe med en rygmarvsskade.
Det stiller krav til specialiserede tilbud hele livet. Men efter 20 år med effektivisering og besparelser er det svært at få øje på den politiske forståelse for, at det er vigtigt at sikre mennesker med en rygmarvsskade adgang til jævnlig kontrol og specialviden.
- Det kan få store helbredsmæssige konsekvenser, og samfundsøkonomisk får det også på lang sigt negative konsekvenser. Det er derfor en sund investering at sætte ressourcer ind i stedet for besparelser, fortalte Mikkel Bundgaard og understregede:
- Hurtig og rigtig hjælp er vigtigt og omkostningsrigtigt.
Om den generelle udvikling i sundhedsvæsenet bemærkede overlæge Birgitte Hansen:
- Man kigger meget på effektiviseringsmuligheder, men meget af den behandling, vi giver vores patienter, er svær at effektivisere. Påklædningstræning tager lige så lang tid i dag som tidligere.
Dertil kommer, at patientgruppen er blevet ældre og mere kompleks, hvilket giver nye udfordringer i rehabiliteringen.

Donorkort og hotline

Panelet fik også konkrete forslag undervejs fra den engagerede forsamling. En tilhører foreslog at få udarbejdet et ”donorkort” – et kort, som rygmarvsskadede kan have på sig ved fx en akutindlæggelse. Et sådan kort kunne Jens Bo Sørensen godt have brugt, fortalte han fra sin plads i panelet som repræsentant for RYK:
- For nogle år siden blev jeg hasteindlagt på Herlev Sygehus med en voldsom autonom hyperrefleksi og måtte i den tilstand diskutere med lægen om korrekt medicinering. Havde jeg ikke været i stand til det, kunne det have fået fatale følger.
Heldigvis lykkedes det Jens Bo at overbevise lægen, at det var en god idé at kontakte overlægen på Klinik for Rygmarvsskader.
I forbindelse med denne debat foreslog Jens Bo Sørensen en hotline, hvortil man kan ringe, når der opstår akutte helbredsmæssige problemer. Vagtlægerne besidder ikke den nødvendige specialviden, og det kan i værste fald betyde fejlvurdering og fejlmedicinering.
Panelet bifaldt idéen i erkendelse af, at der er brug for specialister i rygmarvsskader for at mindske risikoen for fejlbehandling ved f.eks. hyperrefleksi. Og som en tilhører bemærkede, at hvis blot den rigtige specialiserede hjælp blev givet, var der ressourcer at spare.

Mangel på kapacitet

- Vi har dobbelt så stor risiko for diabetes 2 ligesom vi har risiko for osteoporose. Hvorfor bliver vi ikke screenet for det ved kontrolbesøg, ville en anden tilhører have svar på og foreslog, at kontrolbesøg udvides.
Birgitte Hansen svarede, at det er der aktuelt ikke ressourcer til.
Mange RYK-medlemmer har erfaret, at ambulatoriet på Glostrup i de seneste år ikke har kunnet overholde Sundhedstyrelsens anbefaling af kontrol hvert 2. år. Det viste også dagens svarresultat på spørgsmålet om, hvornår man sidst havde været til kontrol. Op til både 3 og 4 år blev der svaret.
- Regionspolitikerne og sundhedssystemet har et ansvar for, at ingen falder igennem, påpegede Jens Bo Sørensen og beklagede de mange års nedskæringer på trods af et stigende antal nyskadede.
Regionspolitiker Anne Ehrenreich (V) tilkendegav, at hun gerne ville være med til at sikre en behandlingsgaranti.

En væsentlig dag

- Det store engagement og de mange input fra tilhørerne viser, hvor væsentligt dette emne er for os alle, sagde Jens Bo Sørensen efter en vellykket dag.
Og det var ikke blot RYK og de mange fremmødte, der syntes, at det havde været en god debat. Også politikerne satte pris på dialogen med de mange fremmødte RYK-medlemmer. Som regionsmedlem, Torben Kjær (Ø), sagde:
- Det er utroligt berigende at høre fra mennesker, der kender problematikkerne.
Politikerne tilkendegav da også at have fået et godt indtryk af nogle af de udfordringer, som mennesker med rygmarvsskader stilles overfor.
Debatten sluttede med, at politikerne fik mulighed for at nævne én konkret ting, de ville tage med sig hjem.
Maja Højgaard (S) ville tage forslaget med et donorkort med hjem. Torben Kjær (Ø) ville både tage forslaget om donorkort og telefonisk hotline med hjem, og Anne Ehrenreich (V) ville se på muligheder for forbedringer af ressourcer ved de næste budgetforhandlinger.

I panelet sad regionspolitiker Maja Højgaard (S), Anne Ehrenreich (V) og Torben Kjær (Ø), ledende overlæge Birgitte Hansen fra Afdeling for Rygmarvsskader samt Jens Bo Sørensen og Mikkel Bundgaard fra RYK.

Det var en god og vedkommende paneldiskussion

Arrangementet synliggjorde problematikken – håber politikerne lyttede

Et seriøst og relevant arrangement