Pjecer

Rygmarvsskadede med gangfunktion - udfordringer og muligheder

Folderen "Rygmarvsskadede med gangfunktion"

Folderen henvender sig til rygmarvsskadede med gangfunktion og alle, der har kontakt til denne gruppe og har brug for mere viden for at kunne hjælpe bedst muligt, hvad enten det er i privat eller professionel sammenhæng.

Folderen beskriver symptomer og de særlige psykologiske udfordringer, som gående rygmarvsskadede kan have. Der er desuden information om forskellige muligheder for hjælp og støtte, herunder behandling på landets to genoptræningscentre.

Folderen er et supplement til artikelsamlingen ”Rygmarvsskadede med gangfunktion”.

Pjecen er gratis og kan læses og downloades her. Den kan rekvireres i et ønsket antal eksemplarer her eller på RYKs kontor tlf: 39 29 35 55.

Hvem, hvad, hvor - folder

Er du eller en pårørende blevet rygmarvsskadet?

Denne pjece er en førstehåndsguide til nyskadede og deres pårørende om hvem RYK er, hvad RYK kan tilbyde, og hvor man får kontakt til RYK og andre mennesker med rygmarvsskade og pårørende.

Pjecens enkle budskab er, at man ikke er alene, og at der er en forening, hvor man kan hente information, viden, erfaringsudveksling og fællesskab.
Pjecen indeholder også en blanket til medlemskab og bestilling af RYKs materialer.

Pjecen er gratis og kan rekvireres via e-mail til info@ryk.dk eller på RYKs kontor tlf: 39 29 35 55.

Tbase blok

Til brug for registreringer i Tbasen.

Udgivet af RYK  Rygmarvsskadede i Danmark.

Blokken er gratis og kan rekvireres via e-mail til info@ryk.dk eller på RYKs kontor tlf: 39 29 35 55.