Personlig og praktisk hjælp

Foto: Louise Helmer Nielsen

Hjælp til pleje

Kommunen kan bevilge hjemmepleje, hvis man har behov for hjælp til personlig pleje.

Hjælpen kan udføres af kommunen. Man kan også vælge at få den udført af et firma eller en person, man selv har valgt.

Praktisk hjælp

Kommunen kan bevilge praktisk hjælp til rengøring og lignende, hvis man ikke selv er i stand til at løse disse opgaver, og der heller ikke er en anden voksen person i husstanden, der kan det.

Tilbuddet er i de fleste kommuner meget begrænset, både hvad angår omfanget og hyppigheden af rengøringen.

Hjælpen kan udføres af kommunen. Man kan også vælge at få den udført af et firma eller en person, man selv har valgt.

Ledsagelse

Kan man ikke selv færdes uden for hjemmet uden ledsagelse, kan kommunen bevilge ledsageordning. Der kan bevilges 15 timer pr. måned.

Danske Handicaporganisationers Brugerservice kan udstede et ledsagekort. Kortet giver gratis adgang for en ledsager til f.eks. kulturelle arrangementer og i forlystelsesparker. Desuden giver kortet rabat på offentlig transport til både indehaveren af kortet samt en ledsager.

Hjælpeordning (BPA)

Har man behov for mere omfattende personlig og praktisk hjælp, kan kommunen bevilge Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). BPA kan bl.a. bevilges til (enlige) forældre, der har behov for hjælp til at passe deres børn.