Personer søges til forsøg med medicinsk cannabis

Landets to centre for Rygmarvsskade, hhv. Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, efterlyser personer med rygmarvsskade til deltagelse i forsøg med Cannabisbaseret medicin.

Formål

Vi søger patienter til et videnskabeligt projekt, hvor effekten af cannabis-baseret medicin på nervesmerter og spasticitet vil blive undersøgt.

Hvem kan deltage:

Patienter med rygmarvsskade og patienter med multiple sklerose

Alder > 18 år

Kroniske nervesmerter og/eller spasticitet 

Du kan ikke deltage ved:

  • Ukontrolleret forhøjet blodtryk
  • Hjerte-kar sygdom
  • Epilepsi
  • Psykisk sygdom som ikke behandlet depression eller skizofreni
  • Graviditet/amning
  • Tidligere eller aktuelt cannabis misbrug

Hvor foregår projektet:

Der er tale om et nationalt forsøg. Forsøget udføres på Skleroseklinikkerne i Danmark og på de to centre for rygmarvsskade i Danmark.

Hvornår:

Projektet startede den 1. februar 2019.

Kontaktperson:

Hvis du ønsker at deltage, kan du kontakte den klinik, du er tilknyttet i forbindelse med din sygdom.

Hvis du ikke er fast tilknyttet et af centrene for rygmarvsskadede eller en skleroseklinik kan du kontakte forsøgsansvarlig: Overlæge Kristina Bacher Svendsen Neurologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital, tlf.: 7845 4222.

Find mere info i artikel bragt i RYK! magasin nr. 2.2018 : http://www.ryk.dk/forskning-fors%C3%B8g-canabis