Penge til lokalt arbejde

NY PULJE STØTTER DET LOKALE HANDICAPPOLITISKE ARBEJDE

Lokalpuljen er en ny pulje, som administreres af Danske Handicaporganisationer. Ansøgningsfristen er den 7. november 2018 kl. 12.00.

Den nye pulje – Lokalpuljen – er på ca. 3,4 millioner kroner, som skal anvendes til at styrke det handicappolitiske arbejde lokalt. Det kan være gennem aktiviteter som kurser, temadage, vælgermøder eller andre ting, som skaber bevågenhed om handicapsagen i lokalbefolkningen.

Der kan søges penge til aktiviteter, som finder sted i perioden fra den 15. december 2018 til den 14. december 2019. Det står frit for alle lokalafdelinger i fx Dansk Handicap Forbund og andre handicaporganisationer at søge puljen til aktiviteter, men lokale DH-afdelinger kan ikke søge puljen.

ANSØGNINGSSKEMA: FIND ANSØGNINGSSKEMA OG ANSØGERVEJLEDNING HER

Der forventes svar på indkomne ansøgninger medio december 2018.