Dokument ifm. indlæggelse med rygmarvsskade

Dokumentet er til brug ved indlæggelse, hvad enten det er i forbindelse med den aktuelle Covid-19 virus eller i anden anledning, på en afdeling, hvor det ikke kan forventes, at der er det fornødne kendskab til patienter med rygmarvsskade. Dokumentet anbefales at printe og medbringe ved indlæggelse.

Teksten er venligst lånt og inspireret af Rehabiliteringsmedicinska Kliniken i Linköping og Stiftelsen Spinalis, Stockholm. Oversat og redigeret af Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Viborg i samarbejde med RYK – Rygmarvsskadede i Danmark.

Læs mere her 

Print ud og tag det med.