Overlevelse blandt rygmarvsskadede

Studie om overlevelse

I en opgørelse blandt personer, som har været indlagt på Vestdansk Center for Rygmarvsskade mellem 1990 og 2012, fandt man, at overlevelsen ikke er forbedret i de seneste 25 år.

Tekst: Bodil Bjørnshave Noe

På Vestdansk Center for Rygmarvsskadede blev der i 2016 gennemført et studie om overlevelse blandt tidligere patienter med en traumatisk rygmarvsskadede. Formålet med ”overlevelses-studiet” var at afdække, hvor mange, der er i live et, fem, 10 og 15 år efter ulykken.

Der indgik 665 personer i undersøgelsen, som alle var kommet til skade i årene mellem 1990 og 2012 og havde været indlagt på VCR. Blandt dem så man på, hvor mange, der var i live ved udgangen af 2014. Man fandt, at blandt de 665 personer var i alt 136 (20%) døde ved udgangen af 2014.

I sådan en undersøgelse er det vigtigt at tage højde for, at overlevelse naturligvis hænger sammen med, hvor gammel personen er på skadestidspunktet. Og når man gør det, viser resultaterne, at der ikke var nogen stigende eller faldende tendens i overlevelsen. Det vil sige, at overlevelsen er stort set uændret i de seneste 25 år fra 1990 og frem til 2014. Der ses heller ikke nogen konsistent forskel på overlevelsen blandt mænd sammenlignet med kvinder. Personer, der er over 60 år på skadestidspunktet, har en lavere overlevelse sammenlignet med personer, der er under 60 år på skadestidspunktet.

Der er altid en række forbehold ved en sådan undersøgelse. Der er desuden en del interessante spørgsmål, som undersøgelsen ikke kan give svar på. Vi kan for eksempel ikke sige, om overlevelse efter fald er større eller mindre sammenlignet med overlevelse efter en sportsulykke. Vi har i undersøgelsen heller ikke oplysninger om personer, der kom til skade før 1990. Endelig har undersøgelse ikke fokuseret på dødsårsager. Det må man gøre i en anden undersøgelse.

Det, som undersøgelsens resultater peger på, er, at overlevelsen blandt personer med traumatisk rygmarvsskade ikke er forbedret de seneste 25 år. Undersøgelsen har ikke givet mulighed for at undersøge hvorfor, overlevelsen ikke er forbedret. Derfor kan vi alene gisne om og debattere, hvordan resultaterne kan tolkes.

Det er mit håb, at undersøgelsen kan bidrage til en konstruktiv dialog blandt fagfolk og rygmarvsskadede.

Tak til Hospitalsenheden Midt i Viborg og VCR, som har gjort det muligt at gennemføre undersøgelsen.

Bodil Bjørnshave Noe var ansat i Hospitalsenheden Midt i Viborg fra 2012 til 2015 og har bidraget til gennemførelse af flere studier på VCR. Bl.a. en interviewundersøgelse med fokus på forventninger ved udskrivelse fra VCR (omtale bragt i RYK! nr. 2.2015) samt et studie, der afdækkede forandringen af gruppen af ny-tilskadekomne rygmarvsskadede gennem de seneste 22 år (omtale bragt i RYK! nr. 1.2015).

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med forsker Christina M Stapelfeldt, Defactum MarselisborgCentret Region Midt, professor Erik T Parner, Sektion for Biostatistik, Aarhus Universitet og seniorforsker Ellen M Mikkelsen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitets Hospital. De nødvendige tilladelser til at lave undersøgelsen er søgt hos Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen er udgivet i tidsskriftet Journal of Spinal Cord; Noe BB, Stapelfeldt CM, Parner ET, Mikkelsen EM. Survival after traumatic spinal cord injury in Denmark: a hospital-based study among patients injured in 1990-2012. Spinal Cord. 2016 Nov 8. doi: 10.1038/sc.2016.154.