Orientering fra Klinik for Rygmarvsskader

I februar drog vi en tur til
Louisiana for at se udstillingen
Stjerneskud - 100
års filmbilleder. 15 deltog i
turen, og der var madpakker
med, som blev spist i
skolestuen.
Tidligere patient og kørestolsbruger
Christian Illum
kom i februar og fortalte
om de seks måneder, han
var praktikant på den danske
ambassade i Cotonou,
hovedbyen i det lille Vestafrikanske
land, Benin. Opholdet
var en frivillig del af
Christians uddannelse på
Roskilde Universitetscenter,
hvor han læser fagene
Internationale Udvikling og
Fransk.

Borgerhøring
Omkring 10 tog turen til
Rigshospitalet i København
den 23. marts for at
være med til høringen om
Hospitalsplanen for Region
Hovedstaden.

Astra Cafe
Den 11.april havde vi Astra
Cafe aften med filmen
Murder Ball og samtidig
rigtigt hyggeligt samvær.

Seminar
Patient og pårørende seminar
afholdtes igen den
16.-17. og 23.-24. april.
Et tiltag, som hele tiden
udvikles efter de tilbagemeldinger,
der kommer
fra deltagere og undervisere.

Høringssvar
Det understreges i Klinikkens
høringssvar til Region
Hovedstadens hospitalsplan,
at den bedste
løsning vil være at samle
alle funktioner for rygmarvsskadede
på Rigshospitalet
i København,
hvor alle de afdelinger, der
samarbejdes med i dag,
eksisterer. Dette vil netop
give den optimale sammenhæng
mellem den akutte
behandling, den efterfølgende
behandling og
genoptræning samt livslange
kontrol, der samtidig
kan foregå i et naturligt
samspil med den
nødvendige udvikling og
forskning. Dette vil bringe
behandlingen af rygmarvsskadede
i Danmark op i
den absolutte top i verden.
På denne baggrund
er det vigtigt fortsat at
overveje denne mulighed
indgående, idet patienterne
ellers mister en historisk
chance for at opnå
den bedste løsning for
deres nuværende og fremtidige
behandling samt
fortsatte udviklingsmuligheder.
Samtidig gør høringssvaret
rede for de
udfordringer, der vil være,
hvis man flytter Hornbækfunktionen
til Glostrup,
herunder at der fortsat
skal køres meget frem og
tilbage til Rigshospitalet,
hvor de væsentlige samarbejdspartnere
uændret er
beliggende.
Nu venter vi så alle
spændt på, hvad resultatet
af de fortsatte overvejelser
i Region Hovedstaden
bliver.

Personalet