Opråb til Regering og Folketing

Tekst: Birgitte Bjørkman

Der træffes i øjeblikket politiske beslutninger, der kan få katastrofal betydning for nuværende og kommende rygmarvsskadede. Derfor har RYK som sidste udvej skrevet til indenrigs- og sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen med anmodning om hjælp.

RYK er bekymret for fremtidens behandling af rygmarvsskadede. Derfor har indenrigs- og  sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen og leder af Enhed for Planlægning i Sundhedsstyrelsen,
Lone de Neergaard, modtaget et brev fra RYK den 25. juni 2007 med opfordring til at handle
på vegne af landets rygmarvsskadede.

Region Hovedstaden vedtog før sommer at placere rehabiliteringen af rygmarvsskadede i Østdanmark på Glostrup Hospital (se RYK! nr. 2-2007), men forliget strider mod alle eksperters anbefalinger. I Region Midtjylland indgår Hammel som ét blandt flere muligheder for fremtidens
behandling i Vestdanmark. Men Hammel har ingen hospitalsfunktioner, og det er derfor i fuldstændig modstrid med al viden på området. Alle ekspertudtalelser og erfaringer peger på en placering på samme matrikel som andre specialer med højt specialiserede funktioner for
rygmarvsskadede. RYK har derfor anmodet Region Midtjylland om deltagelse i udredningsarbejdet for en langsigtet plan indenfor behandlingsområdet rygmarvsskadede. RYK ønsker, at ministeren og Folketinget griber ind i regionernes forkerte beslutninger: ”Vi forstår ganske enkelt ikke, hvordan man på et så velbelyst område som vores kan træffe så forkerte beslutninger. Det er nu, de rigtige beslutninger skal tages – men det sker ikke. Derfor skriver vi igen til dig for at få din hjælp til, at de rigtige og langtidsholdbare løsninger træffes for behandlingen af mennesker med rygmarvsskader”.

RYK har håbet, at Sundhedsstyrelsen vil bruge sine nye beføjelser i sundhedsloven til at få tilrettelagt en fremtidssikret behandling for landets rygmarvsskadede. Dette håb synes dog slukket med svar fra Sundhedsstyrelsen den 9. august, der finder, at Region Hovedstaden opfylder redegørelsens mål. (Læs det fulde brev på ryk.dk).