Operation - håndkirurgi

Håndkirurgi bør fortsat være landsfunktion

I slutningen af juni sendte RYK et brev til Sundhedsstyrelsen om håndkirurgi på mennesker med tetraplegi, idet RYK har konstateret, at Odense Universitetshospital har fået lov til at udføre disse operationer.

Tekst: Birgitte Bjørkman

RYK har konstateret, at Odense Universitetshospital er kommet med på Sundhedsstyrelsens liste over hospitaler, der udfører håndkirurgi på mennesker med tetraplegi. Derfor fremsendte RYK et brev til Sundhedsstyrelsen i slutningen af juni, hvori det påpeges, at RYK er forundret over dette.
- Det hænger dårligt sammen med de meget få operationer, der årligt foretages på dette højtspecialiserede område, fortæller RYKs sundhedspolitiske konsulent, Jens Bo Sørensen og forklarer:
- Netop de få operationer på området tilbage i 1994 fik Sundhedsstyrelsen til at indstille, at håndkirurgi i forbindelse med tetraplegi stadfæstes som landsfunktion og derfor kun skulle foretages på ét hospital i landet.

Erfaring er vigtig

Håndkirurgi på mennesker med tetraplegi må kategoriseres som særlig højtspecialiseret, da der foretages under 10 operationer om året.
- Det gør det svært nok at blive en dygtig specialist med erfaring indenfor dette felt. Hvis disse få operationer skal deles med andre sygehuse, bliver det endnu sværere, forklarer Jens Bo Sørensen.
Af samme grund foregår genoptræning efter håndoperationer af denne karakter også kun på landets to højtspecialiserede rehabiliteringscentre for rygmarvsskadede: Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
- Derfor mener vi i RYK, at det er helt korrekt, da man i Sundhedsstyrelsen i 1994-redegørelsen ”Para- og tetraplegi – Organisation af behandling og kontrol” indstillede til at håndkirurgi på patienter med tetraplegi kun skulle udføres på ét hospital, nemlig Rigshospitalet.

Antallet er ikke væsentligt ændret

Der er intet, der tyder på en voldsom stigning i antallet af håndkirurgiske operationer på mennesker med tetraplegi. I 2015 og 2016 blev der foretaget tre operationer årligt.
- Tre er ikke meget at opbygge erfaring på! I RYK kan vi derfor ikke få øje på en særlig grund, der skulle ændre indstillingen i 1994-redegørelsen på netop dette felt, siger Jens Bo Sørensen, der frygter, at vigtig specialistviden går tabt.
- Det vil ske, hvis man ikke sikrer, at vedligeholdelse og udvikling af den erfaring, som man har oparbejdet med de få operationer, der nu engang er på området, fortsat fastholdes på landsdelsfunktionen, påpeger Jens Bo Sørensen, der desuden mener, at en spredning på flere sygehuse vil øge risikoen for fejloperationer.

RYK har derfor bedt Sundhedsstyrelsen om at korrigere specialevejledningen for ortopædisk kirurgi, således at Odense Universitetshospital fjernes fra listen og Rigshospitalet beholder sin landsfunktion på håndkirurgi for mennesker med tetraplegi.

Der henvises til redegørelse fra 1994, ”Para- og tetraplegi – Organisation af behandling og kontrol” side 4 under afsnittet ”Sundhedsstyrelsen indstilling”.