Økonomi

Merudgifter

Har man merudgifter som følge af sin funktionsnedsættelse, kan man i visse tilfælde få disse refunderet af kommunen. Det kan f.eks. dreje sig om merudgifter til medicin, kørsel og håndsrækninger.

Tilskud til medicin

Der kan i visse tilfælde ydes tilskud til medicin. Den læge, der har ordineret medicinen, kan fortælle mere om denne mulighed.

Pensionister kan være berettiget til tilskud til medicin fra kommunen. Tilskuddet afhænger af pensionistens økonomiske forhold. Det har desuden betydning, hvilke regler pensionen er bevilget efter.

Forsørgelse

Se menupunktet Arbejdsliv”