Ofte stillede spørgsmål

Om RYK

Hvad er RYK?

RYK er en brugerstyret interesseorganisation for mennesker med rygmarvsskade. RYK er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund. Læs mere her.

Hvad er RYKs formål?

RYKs formål er at organisere mennesker med rygmarvsskade samt forbedre deres levevilkår. Desuden er formålet også at forebygge rygmarvsskader samt fremme nye og bedre behandlingstiltag i tæt samarbejde med bl.a. forskere.

Hvad laver RYK?

Vi afholder i RYK temadage, weekendseminarer, sommerkurser med videre. Vi udgiver RYK! Magasin samt bøger og hæfter, og vi formidler via hjemmesiden viden og giver mulighed for, at man som bruger kan udveksle erfaringer med hinanden. Derudover administrerer vi T-basen – et register over tilgængelighed – og vi gør vores indflydelse gældende i forhold til relevante sundhedspolitiske emner samt støtter og påvirker relevant forskning.

Hvor mange medlemmer har RYK?

RYK havde ca. 1.400 medlemmer pr. 1. januar 2018.

Hvem kan være medlem af RYK?

Mennesker med rygmarvsskade, pårørende, fagfolk og alle andre med interesse i forholdene for mennesker med rygmarvsskade er velkomne som medlemmer i RYK.

Er RYK også for pårørende?

Ja, RYK har meget fokus på pårørende.

Hvor kan pårørende hente information?

RYK har udgivet bogen ”Pårørende – tæt på rygmarvsskadede”, og vi har en database, der giver pårørende mulighed for at komme i kontakt med ligestillede. Derudover har vi med jævne mellemrum arrangementer med særligt fokus på pårørende. Pårørende er naturligvis også velkomne til alle andre arrangementer.

Er RYK også for gående rygmarvsskadede?

Ja. En stigende andel af RYKs medlemmer har en vis gangfunktion. Vi har i RYKs arbejdsgruppe ”Johnny Walker” særligt fokus på gående.

Får gående rygmarvsskadede noget ud af at være medlemmer af RYK?

Ja, RYKs arrangementer og udgivelser er gode og lærerige for alle uanset omfanget af rygmarvsskaden.

Hvordan bliver man medlem af RYK?

Man kan melde sig ind her.

Hvordan kan man støtte RYK?

Man kan støtte RYK via almindeligt medlemskab, støttemedlemskab, abonnement på RYK! Magasin, gave og testamente samt firmasponsorater. Læs mere her

Kan man deltage i RYKs arrangementer, hvis man ikke er medlem?

Ja, ved de fleste arrangementer er alle velkomne. Medlemmer har dog fortrinsret, og deltagerbetalingen for ikke-medlemmer er højere.

Hvor skal man henvende sig, hvis man har problemer med at få den hjælp eller de hjælpemidler, man har brug for?

Medlemmer af RYK kan kontakte Dansk Handicap Forbund, som kan tilbyde socialrådgivning samt bisiddere. Læs mere her. Man kan også efterlyse viden og erfaringer på RYKs debatforum

Hvordan kan man komme i kontakt med andre rygmarvsskadede?

Man kan komme i kontakt med ligestillede ved vores arrangementer, via debat- og netværksforummet på ryk.dk og via vores Facebook-gruppe.

Hvordan kan man komme i kontakt med andre pårørende?

Man kan komme i kontakt med ligestillede ved vores arrangementer, via netværksforummet og debatforummet på ryk.dk samt via vores Facebook-gruppe.

Er RYK på Facebook?

Ja, find os her.

Hvordan kan man finde ud af, hvordan andre har løst forskellige problemstillinger?

Man kan debattere samt efterlyse viden og erfaringer på debatforummet.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg gerne vil vide mere om RYK?

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du ønsker yderligere information om RYK.