NYT NYHEDSBREV FRA SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITISK UDVALG

To gange om året udkommer nyhedsbrevet fra social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalgt (SAPU) i Dansk Handicap Forbund. Nyhedsbrevet giver dig indblik i det arbejde, som udvalget har haft fingre i de seneste måneder.

04. nov. 2019

Dansk Handicap Forbunds social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg (SAPU) udkommer to gange om året. Nyhedsbrevet giver overblik over det arbejde, som forbundet har været involveret i siden sidste nyhedsbrev, som berører social- og arbejdsmarkedspolitik.

I denne udganve kan du blandt andet læse om forbundets engagement i kampagnen #enmillionstemmer og arbejdet med FN's verdensmålene, som stille og roligt integreres i forbundets arbejde.

God fornøjelse med læsningen.

 LÆS NYHEDSBREVET

Attachments: