Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd har fået ny hjemmeside. På www.dch.dk kan du bl.a. læse om handicapkonventionen og om rådets tiltag i forhold til at påvirke den rolle, som mennesker med handicap har i mediebilledet.