Nyt æresmedlem

Udviklingschef i Muskelsvindfonden, Jørgen Lenger, blev æret
med livslangt medlemskab af RYK ved generalforsamlingen.
Mikkel Bundgaard beskriver her begrundelsen for Jørgen
Lengers æresmedlemskab

Jørgen Lenger er ansat i Muskelsvindfonden
som udviklingschef. Han er
ansat til at hjælpe og rådgive fondens
medlemmer i diverse sociale sager.
Med en fortid som socialrådgiver, ansat
i Århus kommune, medlem af Århus
byråd og sågar Folketinget, har han en
god baggrund for sin viden om sociallovgivningen
samt den praktiske udmøntning
af denne.

Jørgen skriver jævnligt nyhedsbreve,
som alle frit kan abonnere på, og efterhånden
er disse også velkendte blandt
mange handicapgrupper, politikere og
ansatte på det sociale område. Nyhedsbrevene
giver et godt overblik over, hvad
der foregår - og ikke mindst hvordan
lovgivningen bliver tolket i praksis i de
enkelte kommuner. Og det er en kæmpe
hjælp, specielt for alle os, der ikke
har den uddannelsesmæssige baggrund
for at kende til alle spidsfindighederne i
lovgivning og praksis.

Jørgen har været en uvurderlig hjælp
for mange i tilfælde, hvor sagsbehandlingen
er gået i hårknude. Selvfølgelig
først og fremmest for medlemmer af
Muskelsvindfonden, men også mange
andre, hvor sagen har været principiel.
Er der et specifikt spørgsmål, der
trænger sig på, kan man altid regne
med et hurtigt og grundigt svar fra
Jørgen.

RYKs Sociale Rådgivning har siden sin
start fået mere og mere travlt. Derfor
har det været en kæmpe hjælp for
vores rådgivere at kunne trække på
Jørgens enorme viden. Ad denne vej
har flere af RYKs medlemmer nydt godt
af Jørgens ekspertise. Nu er samarbejdet
kommet så vidt, at Jørgen har
tilbudt RYK at lægge en stor del af sit
materiale ud på ryk.dk til fri afbenyttelse
for vores medlemmer. Det er vi meget
taknemmelige for.

Med udnævnelsen af Jørgen som
æresmedlem af RYK ønsker bestyrelsen
at vise, hvor meget vi påskønner
hans arbejde for at sikre rettigheder og
forbedre vilkårene for mennesker med
handicap.

Jørgen er den fjerde i rækken af æresmedlemmer;
den første er nu afdøde
overlæge på klinikken i Hornbæk, Bodil
Eskesen, der i sin tid dannede
Paraplegikerkredsen. Derudover ledende
overlæge i Hornbæk, Fin Bjerring
Sørensen og vores redaktør og tidligere
formand, Birgitte Bjørkman.

Mikkel Bundgaard, formand