Nyhedsbrev RYK juli 2015

Ny bestyrelse

Den 20. juni 2015 holdt RYK sin årlige generalforsamling i hos bilfirmaet Langhøj i Aarhus.

Helle Schmidt, Haslev, blev valgt som ny formand. Mikkel Bundgaard fra Aarhus blev genvalgt som næstformand. Christian Sørensen fra Aalborg blev genvalgt som kasserer, og Kenneth Ørbæk fra Allerød blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Camilla Bach Didriksen, Silkeborg, der var trådt ind som suppleant for Ann Jensen, og Sus Danielsen, Hundslund, blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Rune Støvring fra Svendborg og Keld Jensen fra Hadsten blev valgt som suppleanter.

Astrid Bøgh, Holstebro, var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen.

Bestyrelsen med suppleanter er herefter sammensat af personer fra både det østlige og vestlige Danmark, og både personer med og uden gangfunktion samt deres pårørende er repræsenteret.

Den nye bestyrelse med suppleanter har holdt sit første bestyrelsesmøde den 19. juli 2015.

Bestyrelsen har i det forløbne år blandt andet haft fokus på, at alle med en rygmarvsskade får behandling og kommer til regelmæssig kontrol. Der er nu også truffet beslutning om at iværksætte et fælles projekt med mentorordning for nyskadede i både Øst- og Vestdanmark (Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskader). Projektet udgør et fælles forsøg med forventet start i efteråret 2015.

Bestyrelsen vil i det kommende år fortsat følge med i, hvad der sker i forskellige internationale fora, som kan have interesse for RYK’s medlemmer. Flere af bestyrelsens medlemmer vil deltage i internationale konferencer i Trondheim og Nottwil i løbet af efteråret 2015. Konferencerne drejer sig om emner af betydning for rygmarvskadede, herunder forskning i sundhed/reparation og rehabilitering. Som udløber af en del af det internationale arbejde vil der blive arrangeret et weekendseminar om senskader og forebyggelse heraf i efteråret 2015 (se nærmere nedenfor).

Bestyrelsen vil i det kommende år også have fokus på samarbejdet med Dansk Handicap Forbund, som RYK er en del af, og med de mange frivillige, som yder en kæmpe indsats for foreningen på mange fronter og hvis hjælp er uvurderlig.

Derudover vil bestyrelsen arbejde med at tilbyde medlemmerne forskellige arrangementer, som er nærmere beskrevet nedenfor. Bestyrelsen arbejder naturligvis også med en række andre ting, som du kan orientere dig nærmere om i referaterne af vores bestyrelsesmøder på ryk.dk. Det er bestyrelsens intention at sende flere nyhedsmails ud i det kommende år – som udgangspunkt efter hvert af de ca. 5 bestyrelsesmøder, der holdes i løbet af året.

Hvis der er noget, du gerne vil have op i bestyrelsen, eller i øvrigt har noget på hjerte, så er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Kommende arrangementer

Den 8. oktober 2015 er der Sundheds- og Forskningsdag i Vingstedcentret i Vejle, som RYK er med til at arrangere i samarbejde med PTU.

En række eksperter inden for forskning og behandling i rygmarvsskader holder workshops og oplæg på dagen. Peter Mygind slutter dagen af med en peptalk om det gode liv.

På workshoppene kan du høre om

  • Forebyggelse af siddesår ved Erik Johansen, rådgivende ergoterapeut, PTU
  • Siddende træning ved Cathrine Guldberg, aerobicinstruktør
  • Kolostomi ved professor, overlæge, dr.med. Peter Christensen, Aarhus Universitetshospital
  • Arbejdsmarked ved Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef i Aarhus Kommune
  • FES til afhjælpning af dropfod ved fysioterapeut Christina Jørgensen, Bandagist Jan Nielsen A/S

Du kan deltage i 2 workshops.

Du kan også høre om Karolinska-projektet, som er et af de første forsøg i verden, hvor man indopererer et implantat hos komplet rygmarvsskadede. Implantatet skal støtte nervetrådene i rygmarven til at vokse sammen. Det er professor og overlæge Fin Biering-Sørensen fra Klinik for Rygmarvsskader, der kommer og fortæller om projektet, hvor otte danskere skal deltage i forsøget. Der er stadig mulighed for at deltage i forsøget.

Den 27.-29. november 2015 vil der blive afholdt weekendseminar om senskader og forebyggelse heraf. Seminaret finder sted på Musholm Ferie- og Konferencecenter ved Korsør. Programmet er endnu ikke helt færdigt, men invitationer vil blive sendt ud, så snart den endelige planlægning er færdig.

 

Den 8. maj 2016 er der igen Wings for Life Run i Aarhus. Løbet er et verdensomspændende løb, hvor alle deltagere i hele verden starter samtidig. Indtægterne fra løbet går ubeskåret til forskning i reparation af rygmarvsskader. Der er ikke en målstreg eller en bestemt distance, man skal løbe eller køre. Man er i mål, når målbilen, der starter fra startpunktet en halv time efter løberne, har overhalet en. Den løber, der løber længst, inden målbilen indhenter ham eller hende, har vundet. Løbet blev afviklet i Danmark for første gang den 3. maj 2015 i et tæt samarbejde med RYK og PTU. Det var en stor succes, som RYK håber at være med til at gøre endnu større til næste år for dermed at øge fokus på rygmarvsskader.