Nyt om rygmarvsskadede ramt af covid-19

De første undersøgelser af hvordan mennesker med rygmarvsskade rammes af covid-19, ser bedre ud end frygtet. Til gengæld påvirkes mange hårdt af social isolation.

Den vedlagte rapport fra The North American SCI Consortium har samlet undersøgelser fra USA, Italien og Spanien. Der bygges på de første undersøgelser af forholdsvis få mennesker, og der skal tages forbehold for forskellige geografiske og kulturelle forhold. Men umiddelbart kan vi måske trække vejret lidt nemmere efter denne læsning. Dog understreger rapporten også vigtigheden i fortsat at holde afstand, god håndhygiene og i øvrigt respektere diverse forholdsregler. Læs rapporten her.

Rapportens konklusioner er bl.a.:

  • Mennesker med rygmarvsskade (rms) er ikke mere modtagelige for smitte med covid-19, end mennesker uden rms.
  • Sygdommens første symptomer kan af  mennesker med rms forveksles med blærebetændelse.
  • Hoste og feber synes mindre voldsomt hos mennesker med rms, sammenlignet med mennesker uden rms.
  • Allvorsgraden af symptomer og sygdomsforløb har for mennesker med rms ikke været så slemme som forventet.
  • Alder, øvrige diagnoser og andre forhold kan være risikofaktorer. Her behøves mere viden.
  • Det er stadig meget vigtigt at minimere risikoen for smitning af covid-19 ved håndhygiejne, at bære ansigtsmaske og social distancering, 
Med hensyn til en kommende udrulning af vaccine, så har vi spurgt ledelserne fra vores to rehabiliteringscentre i Hornbæk og Viborg, om mennesker med rygmarvsskade og/eller nedsat lungekapacitet er blandt de første i køen. Svaret er at der endnu ikke foreligger retningslinjer for den fremtidige planlægning og prioritering af vaccinationsprogrammet, hverken ift brugere eller personale.
Attachments: