Nye bestyrelsesmedlemmer

RYKs bestyrelse har fået tre nye medlemmer.

Claus Torp

47 år, bor i Charlottenlund, København og har været rygmarvsskadet siden 1989.

Baggrund for opstilling til bestyrelsen

- Jeg ønsker at medvirke til at give RYK en mere aktiv profil. Jeg vil gerne give noget tilbage i en forening, hvis fortsatte eksistens er utrolig vigtig for den enkelte rygmarvsskadede, hvad enten man er nyskadet eller har en gammel skade. Billedet af nyskadede har måske ændret sig væsentligt over tid, men behovet for en forening, der varetager netop rygmarvsskadede med vores helt specifikke problematikker er den samme som altid.

Hovedinteresser for det kommende arbejde i bestyrelsen:

- Sundhed og internationalt samarbejde. Det er vigtigt for så lille en forening med så specielle interesser, at vi er med på områder, som berører og virker indgribende på vores tilværelse, og at vi er parat til at indgå i dialog på især sundhedsområdet. Senskader og følgeskader peger hen imod at dette arbejde bør fylde og er en proces, som til stadighed bør prioriteres.

Ønsker og visioner for RYK?

- En mere aktiv profil og større samarbejde med rehabiliteringen (Hornbæk/Viborg). At RYK holder sig ung og fremme i skoene i forhold til de enkelte medlemmer og deres muligheder . Derudover et ønske om, at der til stadighed bliver holdt liv i og ”fyldt på” gennem arrangementer og kurser, herunder uge 30 og forårs-/efterårsseminarer og øvrige arrangementer. Et ønske om, gennem erfaringsdeling, information og samarbejde med både med- og modspillere, at forbedre mulighederne for den enkelte rygmarvsskadede.
Være med til at fjerne mangel på forståelse for, hvad det vil sige at have en rygmarvsskade. Et håb om, at RYK kan holde sig ung og være fremme i skoene både hvad angår info omkring behandling og rehabilitering, men også gennem arrangementer. Og sidst men ikke mindst at RYK bidrager til dialog og erfaringsdeling, som kan forbedre den enkeltes livskvalitet væsentligt.

Helle Christiansen Schmidt

50 år, bor i Haslev og har været rygmarvsskadet siden 1988.

Baggrund for opstilling til bestyrelsen

- Jeg har haft stor gavn og fornøjelse af at blive introduceret til RYK. Jeg har gennem mange år kæmpet uden støtte og viden om rygmarvsskadede, hvorfor det var en fantastisk oplevelse at mærke den befrielse det var, at møde ligestillede på Hornbæk og især i RYK regi i uge 30 sidste år. Dette møde blev et vendepunkt for mig og min familie ... samværet, omsorgen og inspirationen fra de andre deltagere og fra RYK åbnede mine øjne. Livet var ikke forbi og behøver ikke være ensomt.
Hornbækgruppen er en anden inspiration - fantastisk arbejde og uhyre vigtigt for såvel gamle som nyskadede. Mentorgruppen på Hornbæk er ligeledes i mine øjne noget, som virkelig kommer til sin ret.
Der er rigtig mange ting, som har inspireret mig til at stille op. Jeg vil gerne give noget af det tilbage, som jeg har fået af RYK.

Hovedinteresser for det kommende arbejde i bestyrelsen:

- Sommerkursus, familiearrangementer, temadage samt prøve at skaffe midler til RYK.

Ønsker og visioner for RYK?

- Indflydelse, anerkendelse, samarbejde, fællesskab og modspil/medspil.

John M. Hinrup


44
år, bor i Kjellerup 
og har været rygmarvsskadet siden 1989 efter en badeulykke.

Baggrund for opstilling til bestyrelsen

- For at lægge et stykke arbejde et sted, som jeg brænder for. RYK er en forening, der varetager vores helt specielle interesser, som ingen andre foreninger kan.

Hovedinteresser for det kommende arbejde i bestyrelsen:

- Det er helt klart sommerkursus i uge 30, weekendseminarer, mentorordning og skabe en kontakt til nye rygmarvsskadede, så de kan få de samme gode oplevelser, som jeg har fået gennem RYK.

Ønsker og visioner for RYK?

- At holde RYK "ung" og fremsynet.