Ny teknologi - mundstyret smart kommunikation

Mange patienter er under indlæggelsen afhængige af hjælp fra personale og pårørende, når han eller hun vil browse på nettet, kommunikere via mail eller bare sende en SMS. Test af simpel teknologi med mundstyring gav stor tilfredshed hos patienterne.

Tekst: Birgitte Bjørkman

VihTek, Videnscenter for velfærdsteknologi har i samarbejde med Klinik for Rygmarvsskader testet det lavteknologiske kommunikationshjælpemiddel, TubusOne på patienter med tetraplegi. Testen viser høj brugertilfredshed, at teknologien øger patienternes selvstændighed samt giver mulighed for at kommunikere med omverdenen uden, andre kigger over skulderen.

Simpelt kommunikationshjælpemiddel

Patienter med tetraplegi, der ikke har tilstrækkelig håndfunktion til for eksempel at kunne benytte en smartphone eller tablet, er afhængige af hjælp fra personale og pårørende under indlæggelsen, når han eller hun vil browse på nettet, kommunikere på Skype, sende en mail eller bare en SMS. For den enkelte kan det være frustrerende at være afhængig af andre mennesker – og ikke mindst kan vedkommende føle sig overvåget i sin brug af smartphone eller tablet.
VihTek har i sit arbejde fået kontakt til en producent, som har udviklet et produkt med potentiale for at hjælpe på ovenstående problematikker. TubusOne er et simpelt kommunikationshjælpemiddel, der kan anvendes til denne gruppe. Det består af et mundstykke, hvorpå et hult rør er monteret. Røret indeholder et stempel, der aktiveres ved et lille pust/puf. På siden af stemplet sidder en swiper, der kan bruges på et touchscreenmedie som en tablet eller en smartphone. 

Overordnet tilfredshed 

Testen har vist, at de deltagende patienter i undersøgelsen overordnet set er tilfredse med løsningen. De oplever, at teknologien er nem at bruge, at de hurtigt oplever øget selvstændighed med brugen og at den øger den generelle tilfredshed. Personalet ved Klinik for Rygmarvsskader er ligeledes begejstrede for løsningen. De oplever, at patienterne hurtigt får glæde af TubusOne. Personalet skal ikke hjælpe med at bruge telefon eller tablet, men blot instruere og tilrette således, at den enkelte kan anvende teknologien selv. Løsningen er billig, aflaster personalet og skaber værdi for patienten.

Rapporten kan hentes på VihTeks hjemmeside: regionh.dk/vihtek/research/publikationer.