Ny sponsoraftale - Qufora

Når to personer indgår ægteskab og får papirer på hinanden, er det en fryd. Det er det også, når RYK indgår en aftale med en sponsor om et længerevarende samarbejde – et sponsorat. Sponsorerne får et bedre produkt via dialogen med medlemmerne, og RYK får større muskler til gavn for medlemmerne, og firmaerne får naturligvis også positiv omtale og mulighed for et bedre marked.

Aftale med MBH Qufora

RYK har med virkning fra 2021 indgået en længerevarende og stra-tegisk aftale med MBH Qufora om at bidrage mere systematisk til hinandens resultater. Qufora udvikler og forhandler produkter til håndtering af inkontinens og er et dansk firma med et internationalt netværk af forhandlere i bl.a. England og Holland, ligesom der også er et dansk marked.

Win-win-situation

 Aftalen med Qufora supplerer aftaler med andre, lignende virksom-heder (konkurrenter). RYK håber, at det vil være muligt at opnå flere lignende aftaler, fordi det vil være med til at forbedre sponsorernes produkter og medlemmernes livskvalitet. Der er tale om en ”win-win-situation”. Det er også RYKs opfattelse, at jo flere aftaler med sponsorer, og gerne inden for samme område, jo bedre, fordi det styrker uafhængigheden og kræfterne i RYK. Og det er faktisk et ønske fra andre firmaer, at der indgås aftaler med andre firmaer - og eventuelt konkurrenter – om sponsorater, fordi det giver uafhæn-gighed i forhold til det enkelte firma, som dog stadig får gavn af et tæt og udbytterigt samarbejde.RYK ser frem til samarbejdet med MBH Qufora.

Attachments: