Ny RYK folder

RYK folder

RYKs nye hvervefolder “Er du eller en, du kender, blevet rygmarvsskadet?” henvender sig først og fremmest til nyskadede, deres familier og netværk. Folderen beskriver i mindre afsnit
HVORDAN, HVEM, HVAD og HVOR - med fokus på RYKs aktivitetstilbud og materialer som hjælp og støtte for både nyskadede og deres familier og netværk. 
Folderen kan rekvireres på mail: dhf@dhf-net.dk eller tlf. 3929 3555.