Ny retning for socialpolitikken

NY RETNING FOR SOCIALPOLITIKKEN

Torsdag præsenterer Danske Handicaporganisationer (DH) handicapbevægelsens samlede bud på en ny retning for socialpolitikken. Det er på tide, at mennesket sættes i centrum, og at vi begynder at måle på livskvaliteten for den enkelte, lyder et af de 31 konkrete forslag.

10. okt. 2019

Torsdag morgen præsenterede Danske Handicaporganisationer (DH) handicapbevægelsens samlede bud på en ny retning for socialpolitikken i Danmark. Helt centralt står behovet for, at vi begynder at måle på den enkeltes livskvalitet fremfor - som man har gjort i en årrække - at måle på evnen til at få mennesker med handicap i beskæftigelse.
Ønsket om at gøre målinger af livskvalitet hos mennesker med handicap til en del af de faste effektmålinger af sociale indsatser og socialpolitikken generelt skal ikke mindst findes i det faktum, at kun godt halvdelen af mennesker med et større fysisk handicap og kun en tredjedel af mennesker med et større psykisk handicap er tilfredse eller meget tilfredse med deres liv. Det viser tal fra VIVE.
Samtidig oplever knap en tredjedel af mennesker med et større psykisk handicap og godt en fjerdedel af mennesker med et større fysisk handicap ikke, at de har indflydelse på deres eget liv.

DH'S SOCIALPOLITIK: LÆS UDSPILLET HER

Dansk Handicap Forbund har allerede haft lejlighed til at arbejde med udspillet fra DH, og landsformand Susanne Olsen er godt tilfreds med det, der er lagt frem i udspillet.
"DH’s nye socialpolitik ser jeg som en fantastisk underbyggelse af vores ønske om at få genrejst en stærk socialpolitik, og jeg er stolt af at være en del af en handicapbevægelse, som i fællesskab kan melde så klart ud," lød det blandt andet fra Susanne Olsen.