Ny klinikchef på VCR

1. marts overtager Henrik Sångren det lægefaglige ansvar for det højt specialiserede center for neurorehabilitering af rygmarvsskadede patienter fra Jylland og Fyn.

Henrik Sångren har tidligere været ansat som afdelingslæge på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) på Regionshospitalet Viborg, og det var oplagt for ham at søge stillingen som klinikchef, da den for nylig blev ledig. Henrik Sångren kommer fra en stilling som overlæge ved Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering på Hospitalsenheden Vest.

VCR havde ikke på forhånd lagt sig fast på, hvilket speciale den nye klinikchef skulle have som sin lægefaglige forankring.

- Vi er meget bevidste om det store ansvar, vi har påtaget os som det ene af landets to rehabiliteringscentre for en hårdt ramt patientgruppe. Det er afgørende vigtigt, at vi giver patienterne den bedst mulige hjælp til at komme videre i deres liv, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, Hospitalsenhed Midt.
- Så vi har først og fremmest set os om efter en ansøger med interesse for neurorehabilitering i en tværfaglig sammenhæng. Det har Henrik Sångren. Desuden kommer han med en bred klinisk erfaring fra flere forskellige specialer. Alt i alt matcher han stillingsprofilen perfekt, fortsætter den lægefaglige direktør.

På VCR har de forskellige faggrupper mangeårig tradition for at slå ring om patienten i tværfaglige behandlerteams. Netop samarbejdet mellem alle fagligheder var noget af det, der gjorde indtryk på Henrik Sångren under den tidligere ansættelse på VCR.

- Det tværfaglige kliniske samarbejde, tilgangen til patienterne og det høje faglige niveau på VCR var en positiv oplevelse og inspirationskilde for mig. Jeg har siden brugt min viden og erfaringerne fra VCR i mit socialmedicinske virke. Den specialviden inden for neurorehabilitering og funktionsevne-afklaring, jeg hentede på VCR, har været særdeles nyttig i mit samarbejde med kommunernes rehabiliteringsteams i hele Region Midtjylland, fremhæver Henrik Sångren.

På VCR fik han også et godt indtryk af centrets samarbejde med andre afdelinger og institutioner om forskning i de kliniske problemstillinger ved rygmarvsskade og kvalitetsarbejdet i centret.

- Jeg tror på, at jeg kan bidrage positivt ind i den kultur, siger den kommende klinikchef.

Henrik Sångren er speciallæge i almen medicin. De seneste knap fem år har han været ansat i stillinger, der giver ham et solidt lægefagligt rygstød i sit nye job som klinikchef.

Hans karriere som forsker omfatter blandt andet ph.d.-afhandlingen "Patients’ Obligation Embodiment Motives and Self in Hypertension - a qualitative study from General Practice". En særlig forskningsinteresse er sammenhængen mellem patienters sygdom og livshistorie.

Henrik Sångren er 51 år og bor i Borum ved Århus. Han er gift med Iben og har tre børn. I fritiden færdes han meget i naturen og bruger desuden en del tid på bøger, musik og flyvemaskiner.

Som klinikchef får Henrik Sångren det faglige, organisatoriske og økonomiske ansvar for VCR – i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken, den ledende ergoterapeut og den ledende fysioterapeut. Henrik Sångren bliver sidestillet med VCR's forskningsansvarlige overlæge.

Henrik Sångren afløser Heidi Aagaard, som forlod VCR til fordel for direktørstillingen i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Siden efteråret 2017 har overlæge Rikke Middelhede Hansen været konstitueret som klinikchef.

Fakta om Vestdansk Center for Rygmarvsskade 

  • ·         VCR på Regionshospitalet Viborg varetager højt specialiseret neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade. Skaden har lammet patienterne helt eller delvist – enten fra halsen (tetraplegi) eller fra brystet (paraplegi) og nedefter. Skaden kan være opstået efter en ulykke eller som følge af sygdom.
  • ·         Vestdansk Center for Rygmarvsskade har 35 rehabiliteringspladser for indlagte patienter og råder desuden over fire senge på Regionshospitalet Viborgs patienthotel til patienter i kortere rehabiliteringsophold. Patienter tilbydes livslang opfølgning i centrets klinik.
  • ·         I Danmark er der to højt specialiserede rehabiliteringscentre for patienter med rygmarvsskade. VCR i Viborg modtager patienter fra hele Jylland og Fyn. Rygmarvsskadede patienter fra Østdanmark rehabiliteres på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk. 

Flere oplysninger:

Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, telefon 7844 1003 / 2728 1196.

Klinikchef Henrik Sångren, telefon 5191 0713.

Med venlig hilsen

Susanne Munch Overgaard

Kommunikationskonsulent