Ny hovedsponsor: Vi vil gerne gøre en forskel

I foråret fik RYK en ny hovedsponsor. RYK! har besøgt

HandicapHjælp Danmark og tegner her et portræt af

virksomheden i Herlev.

 

 

- Vi blev kaldt for løgkontoret, fortæller Kristian Emborg med

et stort smil.

Han og vennerne Claus og Lasse stiftede HandicapHjælp

Danmark i det gamle Daells Varehus Postordrelager på

Nørrebro i København i et kontorfællesskab med blot 20 m2

gulvplads, hvor der både blev holdt kontor og spist frokost.

- Alt foregik på vores få kvadratmeter – også madlavningen, så

folk, der kom forbi, syntes, der altid lugtede af løg, fortæller

Kristian Emborg, der også mindes, at elkedlen blev brugt til at

koge både vand og æg i.

Helhedsløsningen

Siden dengang i 2004, hvor de også blev kaldt ”de tre drenge”

er det gået stærkt. Jeg er på besøg på virksomhedens adresse

i Herlev, der i dag råder over to kontorer i Herlev og Århus og i

alt 25 medarbejdere.

Kristian Emborg er administrerende direktør i HandicapHjælp

og fortæller engageret om virksomhedens mange ydelser, der

bl.a. tæller BPA Basis, Udvidet Assistance, Fuld Assistance,

Ledsagelse, Brugeruddannelse og Arbejdspladsvurdering.

- Vores kerneydelse er ”helhedsløsningen”. Den store pakke,

hvor brugere af hjælpeordningen overlader arbejdsgiverrollen

til os. Her kan vi for alvor være med til at gøre en forskel.

Kristian Emborg kalder også ydelsen en udvidet assistance; et

nicheprodukt, der kræver stor indsigt og viden i de indbyggede

udfordringer, der er i en BPA. Administreringen indebærer bl.a.

ansvar for lønudbetaling, ansættelse, koordination, vikarvag-

ter, oplæring, kontrol af arbejdsmiljøet, håndtering af sygdom,

ferie og barsel, konfliktløsning m.m. Vi har oparbejdet en stor kompetence på dette felt. Det er

den ydelse, vi er mest stolte af. Det skyldes ikke mindst vores

dygtige medarbejdere på kontoret og i ordningerne. Det er

dem, der mærker hverdagen og sørger for, vi ikke glemmer

vores fokus.

Navigering og udfordringer

Kristian Emborg mærker dagligt, at kommunerne er økono-

misk pressede.

- Kommunerne griber det forskelligt an – nogle tolker lov-

givningen meget stramt, andre har en mere holistisk vurde-

ring. Det må vi som virksomhed lære at navigere i, fortæller

Kristian Emborg, der gerne vil være der, hvor det er svært.

- De svære cases ser vi som en udfordring, og vi er glade, når

det lykkes. Det handler jo om at få den bedst mulige hjælpe-

ordning til at køre, fortæller han og tilføjer, at virksomheden i

dag samarbejder med en lang række institutioner, kommuner

og regioner i hele landet.

Givtigt samarbejde

På spørgsmålet om, hvorfor HandicapHjælp Danmark netop

har valgt at blive hovedsponsor for RYK, svarer Kristian

Emborg:

- Det er der flere grunde til. Først og fremmest fordi vi gerne

vil støtte RYK økonomisk som brugerorganisation. Men sam-

tidig finder vi, at vi kan drage nytte af hinandens erfaringer.

Vi har et interessefællesskab med brugerorganisationerne,

og vi kan lære meget af dette samarbejde. Hvad er vigtigt?

Hvordan kan vi blive bedre? Vi vil gerne blive klogere, og vi

ser frem til samarbejdet.

Kristian Emborg har da også allerede tanker om, at de skal

sende nogle medarbejdere af sted til RYKs sommerkursus

næste år.

- Det handler jo også om dialog med brugerne, hvis vi skal

udvikle os og blive bedre på vores felt.

Det er også tanken, at HandicapHjælp Danmark og RYK i fæl-

lesskab vil invitere til faglige events og ”gå-hjem-møder” for

medlemmer af RYK.

- Det ser vi frem til, og vi har allerede ideer til emner som fx

den gode kommunikation mellem bruger og hjælper.

Det etiske dilemma

Når det gælder dialog og erfaringsudveksling mellem hjæl-

perne, påpeger Kristian Emborg, at det skal gøres, så man

sikrer en høj etisk standard.

- Vi har etableret nogle fokusgrupper, som er et kontrolleret

forum, og hvor tavshedspligt bliver håndhævet stringent.

Det er nødvendigt af hensyn til brugerne, forklarer Kristian

Emborg.

- Det er vigtigt at skelne mellem sladder og faglighed. Det er

vigtigt at kunne tematisere de problematikker, der kan opstå

i en bruger-hjælperrelation og hente erfaringer hjem for at blive bedre. Ellers går vi glip af vigtig viden. Men vi skal sam-

tidig sikre trygheden for den enkelte bruger. Den sikkerhed

giver vores fokusgrupper.

En forskel for ere

HandicapHjælp Danmark ligger geografisk godt på sin adresse

i Herlev, hvor der er rigeligt med m2 til personalet.

- Vi har ingen ambitioner om at flytte. Her har vi plads til

reception, kontorer og mødelokaler, fortæller Kristian Emborg

og tilføjer med et skævt smil:

- Og naturligvis en frokoststue!

Men når det gælder fagligheden, har HandicapHjælp

Danmark fortsat ideer og visioner til at forbedre virksomhe-

dens ydelser.

- Vi vil gerne gøre en forskel for langt flere indenfor vores

nicheområde, når det gælder hjælp til administrering af

BPA blandt de af landets brugere, der har svært ved at være

arbejdsgivere, fortæller Kristian Emborg og fortsætter:

- Her tænker jeg også på nyhandicappede. De står ofte i en

situation, hvor livet har taget en koldbøtte, og hvor admini-

strering af en hjælpeordning kan være en stor aflastning i den

første svære tid.

- I HandicapHjælp Danmark vil vi gerne blive kendt som en

vidensvirksomhed, hvor der også er plads til omsorg, reflek-

sion og empati, fortæller Kristian Emborg og forklarer, at

medarbejderne også bliver sendt ud på brugerbesøg.

- Vi synes, vi er rigtig gode til det, vi gør, men vi vil gerne være

bedst der, hvor det kræver en særlig indsats.

 

 

FAKTA

HandicapHjælp Danmark er en private virksomhed, der assi-

sterer borgere med handicap med at administrere deres

hjælpeordninger. Som arbejdsgiver varetager de den admi-

nistrative og juridiske del af brugernes hjælpeordning samt

tilbyder personlig rådgivning og støtte i forbindelse med

den daglige drift af ordningen. HandicapHjælp Danmarks

administrative team finder man i både Herlev og Århus

med i alt 25 medarbejdere. Sammen med firmaets over

500 tilknyttede hjælperne servicerer de firmaets brugere

og samarbejdspartnere. På hjemmesiden hhdanmark.dk

finder man information om virksomheden og dens mange

serviceydelser såsom jobbank, hjælperkartotek, kursustilbud

og information om lønforhold. HandicapHjælp Danmark har

også oprettet et brugerstyret IT system, som giver brugerne

mulighed for at holde styr på vagtplan og hjælpere på en

nem og overskuelig måde. Læs mere på hhdanmark.dk.