Ny bog: On the road again

Tekst: Birgitte Bjørkman

Med 16 menneskers fortæl­

linger sætter RYKs nye por­

trætbog fokus på BILEN. Som

transportmiddel, som hjælpemiddel,

som identitetsskaber. Og som en for­

udsætning for det gode liv efter en

rygmarvsskade. Formålet med bogen

er at formidle nuanceret og positivt om

bilens betydning i forhold til inkludering

i samfundet og inspirere nyskadede til

øget livskvalitet. Således er det tanken,

at de personlige erfaringer i bogen skal

bidrage til både indsigt og inspiration.

Nøglen til frihed

”On the road again ­ efter en rygmarvs­

skade” er beretninger om bilen. Fortalt

af mennesker, for hvem bilen er nøglen

til frihed. Gennem de 16 portrætter

berettes om en variation af praktiske

løsninger og bilens personlige betyd­

ning, når man til daglig er begrænset af

kørestolens hastighed og distance.

I bogens forord giver formand for

Danske Handicaporganisationer, Stig

Langvad, disse ord med på vejen:

”Bogen er smækfyldt af livsbekræf­

tende eksempler på, hvordan bilen kan

skabe og styrke identitet trods vold­

somme forandringer i livet. Variationen

spænder fra den praktiske bil, tekniske

finesser, drømmebilen, fartglæde, sær­

lige aggregater, styling og ikke mindst

glæden ved de muligheder, bilen giver

i hverdagen. Jeg er sikker på, at bogen

inspirerer rigtig mange af Danmarks

knap 20.000 bilister med bevægelses­

handicap. Også i landets kommuner vil

bogen være en øjenåbner.”

Og det er netop også RYKs ønske med

bogen, at sagsbehandlere, sundheds­

fagligt personale og bilindrettere vil

hente nyttig indsigt og viden til brug i

sagsbehandling og rådgivning i bilsager.

Flotte fotos

Portrætterne er samlet på 105 sider

og varierer mellem lange interviews

og korte, personlige statements. Det

er Birgitte Bjørkman, Bente Ovesen og

Viggo Rasmussen, der har forestået det

store arbejde med at skrive og samle

portrætterne. Bogen er rigt illustreret af

fotograf Mads Eneqvist, der har fundet

spændende locations til de mange og

flotte helsidefotos i bogen.

Regelguide

I tilknytning til bogen skal der udarbej­

des en regelguide på ryk.dk. Den for­

ventes at blive lanceret senere på året.

Her vil man i et let forståeligt sprog

kunne hente aktuel og nyttig viden

om den komplekse lovgivning, indret­

ningsmuligheder, bilvalg, forsikring mv.

Regelguiden skal bl.a. være en hjælp til

at forberede sig grundigt forud for en

kommende bilansøgning.

Økonomisk støtte

Følgende fonde har venligst bidraget

med økonomisk støtte til bogen: Bevica

Fonden, Vanførefonden, Mads Clausens

Fond, Elsass Fonden og Louis­Hansens

Fond. Også en række firmaer og aktører

har bidraget til bogens gennemførelse

gennem tegning af annoncer: Langhøj,

Handicare, Ribe Karosseri, Larsens

Autoindretning og Sikker Trafik Live.