NORR

NORR er Det Nordiske Rygmarvsskaderåd, hvor alle de nordiske landes rygmarvsskadeforeninger er repræsenteret. Rådets primære formål er at udveksle erfaringer imellem foreningerne og debattere relevante emner i nordisk perspektiv.