Normaliseringsprincippet

Et af de helt overordnede principper inden for dansk handicappolitik er normaliseringsprincippet. Selv om princippet efterhånden har mange år på bagen, er det fortsat et af de bærende principper. Princippet betyder, at alle borgere med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at leve en tilværelse så nær det normale som muligt.
Attachments: