Bilag til regionsrådets møde vedr. placering af VCR