Brev til sundhedsministeren om renovering af VCR

Brevet kan læses i nedenstående pdf-fil.