Fleksjob og udlandsarbejde ??

Strandqvist
Offline
Joined: 15/06/2008

Hej! Nogen der ved om det er muligt på en fleksjobsordning at tage fx. en måned til udlandet og arbejde?
I mit tilfælde vil der være tale om at bruge en måned hos en anden filial i samme koncern, med henblik på at optimere kompetencer og udvide horisonter c¨,)

Pft!
Jeanine.

Strandqvist
Offline
Joined: 15/06/2008
mange tak - det var lige

mange tak - det var lige præcis hvad jeg skulle bruge :)

phhmw (not verified)
Hej

Hej Jeanine

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126443

"§ 1. Fleksjob kan etableres hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, kan udstationeres i udlandet, når
1) den fleksjobvisiterede er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark,
2) ansættelsen er frivillig for personen,
3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår,
4) udstationeringen højst er af et års varighed, og
5) den ansatte er sikret hjemrejse."

Hilsen Peter
www.k10.dk

Strandqvist
Offline
Joined: 15/06/2008
det var også umiddelbart

det var også umiddelbart min tanke at gøre det sådan - men jeg vil heller ikke risikere at blive gjort til "haltefanden", hvis nu det fx er piv ulovligt.
Det er jo en vældig korrekt virksomhed jeg arbejder i, så de vil naturligvis heller ikke risikere noget :)

Thomas (not verified)
Kan du ikke bare få

Kan du ikke bare få udbetalt din sædvanlige løn fra din nuværende filial og så kan de to filialer afregne indbyrdes ?
Jeg tror det nemmeste er, hvis det kan gøres uden at blande jobcenteret ind i det.