RYK – står vi for grådighed eller ideologi?

bente rey
Offline
Joined: 20/02/2008

RYK – står vi for grådighed eller ideologi?

For nylig blev vi inviteret på smerteseminar. Det fremgik af materialet, at der var sponsorer på arrangementet – to private BPA-leverandører. Begge leverandører vil være til stede på seminarets dag to.

Undertegnede er begge medlemmer i RYK og brugere af BPA. I de forløbne par år har vi lagt meget arbejde i LOBPA – en organisation, der udover at være landsdækkende handicappolitisk organ for alle brugere af BPA, også er brugernes egen non-profit BPA-leverandør.

LOBPA blev skabt på initiativ af de store handicaporganisationer med medlemmer i BPA-segmentet, herunder Dansk Handicap Forbund. LOBPA skal ikke tjene penge på vores handicaps og vi har her størst mulig sikkerhed for, at virksomheden kun har én interesse – BPA med os brugere som omdrejningspunkt, for LOBPA er jo vores egen.

Det undrede os, at LOBPA ikke var blandt de inviterede leverandører, når nu RYK havde valgt, at temaet for smerteseminarets sponsorer skulle være BPA.

Efter en henvendelse til RYKs formand og senere til RYKs bestyrelse, blev vi forsikret om, at RYK skam er LOBPA venlig stemt, at man blot havde fravalgt at invitere LOBPA, fordi man ikke mente, at LOBPA havde midler til et sponsorat.

Det er glædeligt, at RYKs bestyrelse har forstået, at LOBPA er non-profit og derfor ikke optjener et overskud til ekstern omdeling. RYKs bestyrelse kender herudover også LOBPAs historie, at LOBPA er handicaporganisationernes barn. I det lys er det mærkværdigt, at LOBPA ikke er inviteret som en selvfølgelig deltager.

LOBPA fik efterfølgende et tilbud om at deltage i seminaret, mod at yde et sponsorat. Det takkede LOBPA ja til og vi bød ind med et beløb efter LOBPAs formåen. Herpå fik vi en overraskelse, for RYK ønskede alligevel ikke LOBPAs tilstedeværelse på seminaret!

Begrundelsen er, at man nu ikke finder LOBPAs deltagelse relevant i forhold til emnet smerter. Desuden vil LOBPAs tilstedeværelse tage tid og så er der i øvrigt pladsproblemer på Slettestrand, hvor seminaret skal afholdes.

Vi synes begrundelsen er mer' end mærkværdig.

Vi har ikke bedt om tid, så LOBPA kan lave oplæg. Vi har blot bedt om, at når RYK vælger at lade flere private BPA-virksomheder være til stede, så også inviterer organisationernes eget afkom – LOBPA. Intet vil gå fra RYK, eller andre og det vil ikke koste RYK noget.

Det er en offentlig hemmelighed, at man ikke bliver rig af at være BPA-leverandør. Men, selv om det var muligt, ville det være i uoverensstemmelse med LOBPAs formål. Handicaporganisationerne ønskede, at brugernes egen organisation skulle være økonomisk ansvarlig og vi skulle drive vores egne og hinandens BPA-ordninger i fællesskab – non-profit!

Vi synes det er mer' end sørgeligt, at vores egen handicaporganisation – RYK – tilsyneladende er så grådig, at man ikke kan finde plads til et familiemedlem, der ikke har mulighed for at bidrage med store gaver, men som – alt andet lige – har samme vilkår som RYK selv.

RYK - hvad blev der af støtten til non-profit tanken? Synes i, at i vejleder os medlemmer i BPA-segmentet bedst muligt, når i på seminaret præsenterer os for to private BPA-leverandører, men ikke det foreningsalternativ, hvor vi brugere har medejerskab og medbestemmelse?

For, sagen hænger vel ikke sådan sammen, at RYK har solgt ud af ideologien og har lovet de private firmaer, at LOBPA ikke vil være blandt deltagerne?

Venlig hilsen
Bente Rey og Lotte Mørkhøj

PS. Vi kunne naturligvis være opportunistiske, melde os til seminaret og selv medbringe materiale om LOBPA. Det har vi fravalgt. Vi føler os ikke velkomne, for vi kan ikke længere spejle os i RYKs værdier.

Redaktør
Offline
Joined: 20/03/2012
Når RYK holder

Når RYK holder weekendseminar, er det en udfordring at få økonomien til at hænge sammen sådan, at de deltagende kan deltage for en overkommelig pris.

Vi tilbyder seminarer med et fagligt indhold på et højt niveau. Det er bestemt ikke billigt, og seminarer koster derfor meget mere pr. person end hvad deltagerbetalingen dækker. Derfor er det nødvendigt at have andre indtægter end deltagergebyret, og det er udelukkende dette, der er baggrunden for, at vi har deltagende sponsorer med. At kalde det grådighed mener jeg er fuldstændigt ude af proportioner, og viser en manglende forståelse for den økonomiske virkelighed frivillige organisationer som RYK lever i.

De sponsorer vi har kontaktet, er valgt ud fra en fornemmelse af om de kunne være interesserede i at støtte RYKs arbejde, og om de har økonomi til det. Der var absolut ikke tale om et BPA-sponsor-tema, og flere typer firmaer var til stede.

Vores ønskescenarie ville være, at vi kun havde firmaer med, der har relevans til seminarets tema, hvilket ikke har været muligt for arrangørerne i forbindelse med smerteseminaret.

 

Da jeg fik henvendelsen fra Bente Rey og Lotte Mørkhøj, fik LOBPA tilbuddet om at deltage på samme vilkår som de andre sponsorer. De svarede, at de gerne vil deltage, men til en pris der slet ikke kan sidestilles med de andre sponsorers. Af den grund, samt at der reelt dårligt var plads, afviste vi dem.

 

Der er ingen tvivl om, at RYK støtter op bag LOBPA. Hvis temaet have været relevant for LOBPA`s arbejdsområde, er der ikke tvivl om, at vi ville invitere dem.

Jeg er meget uforstående overfor den beskyldning om at RYK har lovet de andre deltagende firmaer, at LOBPA ikke skulle deltage, da jeg tidligere har afvist dette overfor Bente Rey og Lotte Mørkhøj. Og jeg går ud fra at ovenstående debatindlæg ikke afspejler LOBPA`s officielle indstilling, men kun Lotte og Bentes.

Spørgsmålet om LOBPAs deltagelse på smerteseminaret er drøftet af RYKs bestyrelse, som i enighed har truffet beslutningen om, at det ikke var rimeligt at lade LOBPA få del i den meget sparsomme udstillingsplads, når LOBPA ikke ønskede at deltage på lige vilkår med de øvrige sponsorer.

 

På vegne af RYKs bestyrelse

Mikkel Bundgaard

Formand