Taxikørsel

cv2002
Offline
Joined: 17/07/2008

Kan det være rigtigt at jeg skal betale mere, hvis jeg skal med taxi og skal have en liftbus?

Min bil var gået i stykker og jeg skulle hjem med taxi. Da jeg ikke kan komme ind i alm. bil, skulle det være en liftbus. Chaufføren siger at jeg skal betale et startgebyr på 112 kr mod normalt 47 kr og ekstra pr km også.

Må man virkelig lave den slags forskelsbehandling. Det blev en dyr tur hjem.

Hilse Maria

WA
Offline
Joined: 08/06/2010
De fleste mennesker skal af

De fleste mennesker skal af med "sure penge" engang imellem.

Det kan skyldes mange forskellige forhold, ofte er de ufrivillige. Livsomstændigheder, sygdom, medicinbehov og en række andre ting, der koster ekstra penge.

Heldigvis er du i den situation, at du kan ansøge om kompensation. Ikke alle har de muligheder.

Så set med de briller er du faktisk godt stillet.

cv2002
Offline
Joined: 17/07/2008
Nej. Jeg klandrer ikke ham.

Nej. Jeg klandrer ikke ham. Jeg syntes bare det er en uretfærdig forskelsbehandling. Det var den eneste muligehed jeg havde, da min bil gik i stykker et stykke fra hjem.

Så er det nogle sure penge, at skulle af med.

Thomas (not verified)
Ja, det er tilladt. Og hvis

Ja, det er tilladt.
Og hvis du ser på det fra vognmanden og chaufførens side, så er det også meget rimeligt.
En liftbus er dyrere i indkøb og drift end en almindelig taxi, de penge skal vognmanden jo have ind et eller andet sted fra.
En tur med dig, hvor du skal liftes ind, spændes fast og liftes ud igen, tager også længere tid, den tid skal chaufføren have løn for, de penge skal også komme et sted fra.
Den eneste der er til at betale er kunden.
Det koster også ekstra at have en stor barnevogn eller en cykel med. Det koster også ekstra at være køre i en stor taxi med plads til flere end 4 passagerer.

Det ekstra det koster dig, at være kørestolsbruger, det kan du kompenseres for via sociale ydelser, merudgifter, tillæg til pension osv. Så du må søge kommunen om det, hvis du vil kompenseres, det er ikke chaufførens private løn, det skal gå udover.