Parkering med svinglift

ViggoB
Offline
Joined: 23/06/2008

Flere steder i Aarhus (og andre byer) står Handicap-P-skiltet midt for parkeringsbåsen ved kantstensparkering. Det betyder, at man ikke kan komme ud af bilen, når liften kører ud.
Jeg kan selvfølgelig parkere i venstre side af gaden, men det er besværligt og ikke lovligt alle steder.

ViggoB
Offline
Joined: 23/06/2008
Trafik og Veje Teknik og

Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune har nu svaret, at de vil se om det er muligt at flytte skiltene i Dybbølgade og Istedgade.
Så hvis nogen af jer oplever lignende problemer andre steder, så send en e-mail til trafikogveje@aarhus.dk