Vederlagsfri fysioterapi, kommunernes forsøg på at begrænse omfanget

poulc
Offline
Joined: 25/05/2008

Flere kommuner, herunder min egen: Middelfart, prøver at begrænse omfanget af vederlagfri fysioterapi. Jeg vil gerne høre, om andre har erfaringer og oplevelser på dette område.
Jeg har oplevet, at min kommune har bedt min læge revurdere henvisningen af mig til vederlagsfri fysioterapi, idet kommunen vuderer, at jeg får et "meget omfattende tilbud". Kommunens henvendelse til lægen er i øvrigt sket uden mit vidende eller samtykke. Det har jeg klaget over, og jeg har fået aktindsigt i hele sagen. Efter pres har kommunen nu accepteret, at "alle henvendelser til anden part kun foregår efter samtykke fra dig". Indenrigs- og Sundhedsministeriet er iøvrigt bedt om at tage stilling til lovligheden af, at kommunerne foretager sådanne vurdereringer og henvender sig til lægerne. Min sag er en blandt flere, som ministeriets har som grundlag for sin afgørelse.
Venlig hilsen
Poul Christensen

phhmw (not verified)
Kære Poul Christensen Ja,

Kære Poul Christensen

Ja, dine erfaringer er korrekte. Kommunerne ringer til alle, speciallæger, Øfeldtcenterne, praktiserende læger..... ja, til Gud og hver mand for at se muligheder i, at få lokket borgerne ind i kommunernes "holdtræning", uanset diagnose. Herunder de aller sværeste ramte.

Muskelsvindramte, sclerosepatienter, Dystonipatienter etc

Fint og naturligt, hvis....... ellers der kunne findes DOKUMENTATION for at disse "Holdtræninger" kunne opnå samme resultater, som andre kompetente behandlere.
Men den findes ikke af naturlige årsager.

Men interessant at du nævner.: " Indenrigs- og Sundhedsministeriet er iøvrigt bedt om at tage stilling til lovligheden af, at kommunerne foretager sådanne vurdereringer og henvender sig til lægerne. Min sag er en blandt flere, som ministeriets har som grundlag for sin afgørelse."

Da jeg bruger lidt af mit eget overskud til bla lovgivningen omhandlende "genoptræning" i mit lille job som bisidder ville det være særdeles interessant at få kendskab til hvad du har af materiale desangående. Håber du vi fortsætte denne meget vigtige tråd. Hvis du har noget materiale må du meget gerne kontakte mig på phhmw@sol.dk

Men ellers kan jeg kun opfordre alle til at sætte sig ind i reglerne og ikke glemme at det er IKKE kommunernes sagsbehandlere der bestemmer, hvor en patient skal modtage sin behandling. Her kan jeg tillige oplyse at mange kommuner forsøger at presse patienterne ved at nægte dem transporten til den vederlagsfri behandling. Vel vidende om ovenstående er korrekt. Det er det man kalder "et lille smuthul i lovgivningen" som man desværre bruger til at få patienterne ind i under "kommunal holdtræning"

INFORMATION.:
http://www.ft.dk/samling/20081/almdel/suu/spm/311/svar/608284/655757.pdf

http://www.k10.dk/showthread.php?t=15813

http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id=986171

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128698

http://fysio.dk/praksis/Overenskomst-og-takster/Vederlagsfri-fysioterapi...

http://fysio.dk/praksis/Overenskomst-og-takster/Vederlagsfri-fysioterapi...

http://www.scleroseforeningen.dk/~/media/Mediefiler-til-Scleroseforening...

Med venlig hilsen
Peter Hansen

cc http://www.k10.dk/