Egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp

Cheasy
Offline
Joined: 10/03/2010

Jeg har i 5 dage modtaget lidt ekstra hjemmehjælp, fordi jeg har været uheldig at forstuve min ene fod. Jeg har modtaget hjælp til støtte ved toiletbesøg og hjælp til at få lagt støtteforbinding om foden. I alt ikke over to timers hjælp.

Har i den forbindelse modtaget en længere skrivelse fra kommunen om, at der er en egenbetaling...for mit vedkommende på kr. 36 pr. time.

For det første synes jeg, at det hører til småtingsafdelingen. Mon ikke det administrative løber op i mere end de 72 kroner, som det vil koste mig?

Og for det andet er jeg ikke sikker på, at det er rigtigt. Når jeg læser loven, får jeg det ud af det, at hvis ens handicap er medvirkende til, at man har brug for hjælpen i en kortere periode...så skal man ikke betale noget. Altså, hvis ikke jeg i forvejen var lam i mine ben, kunne jeg jo sagtens klare de ting selv. Men er det nogen, der kan forklare mig, om det er rigtigt forstået.

Ved godt, jeg kan klage over afgørelsen, men det agter jeg nu ikke at gøre. Igen...det hører tilsmåtingsafdelingen. Jeg vil bare gerne høre, om min vurdering er rigtig.

Cheasy
Offline
Joined: 10/03/2010
Vil lige tilføje, at jeg

Vil lige tilføje, at jeg mod eget ønske, blev sendt hjem fra skadestuen kl. 3 om natten. Hjem til en lejlighed uden hjælp, hvorfor personalet på skadestuen kontaktede hjemmeplejen i mit område og bad dem møde op, lige efter at jeg var blevet kørt hjem med handicaptransporten, så jeg kunne komme i seng.

Og at jeg som paraplegiker har det problem, at jeg skal katerisere mig hver gang, jeg er på toilettet, hvilket vil sige ca. 10 gange i døgnet.
Det kunne hjemmeplejen selvfølgelig ikke overholde, hvorfor jeg meget hurtigt...i løbet af et par dage...indøvede en måde selv at klare toiletbesøgene på. Sådan at jeg ligesom "gled" rundt med min "raske lamme" fod og lod den forstuvede fod glide efter. Ikke at anbefale, men hvad pokker skal man gøre?

Og til beroligelse, så kan jeg nu igen klare at støtte let på den forstuvede fod, så jeg har fyret hjemmeplejen. Vh Cheasy