Paraplegifunktionens forbliven i Viborg

autrup
Offline
Joined: 12/09/2008

Et kæmpestort tillykke med den trufne afgørelse, dels med hensyn til den uvished som paraplegiens personale i årevis har svævet i, og dels fordi det var den rigtige beslutning!
RYKs bestyrelse har lagt et kæmpestort arbejde i at få en anden afgørelse og har argumenteret for, at et spinalcenter af verdensklasse nødvendigvis burde ligge på en barmark nordvest for Århus, og også med meget gode,kompetente og saglige begrundelser. Nu er det blot mit store ønske, at RYKs bestyrelse vil kunne se mulighederne og vil arbejde med samme store entusiasme for at at et spinalcenter af verdensklasse bliver en realitet ved Viborg Søndersø.
Jørn Autrup

testcontact
Offline
Joined: 29/02/2012
Jeg er ked af at høre, at

Jeg er ked af at høre, at der er medlemmer der ikke føler sig orienteret i denne sag. Jeg synes der er skrevet voldsomt meget om beslutningsprocessen - både i blad og på hjemmeside.

RYK har altid arbejdet for centraliseret behandling. Det har vi gjort på egen overbevisning, på anbefaling af stort set alle eksperter og efter et meget grundigt stykke efterforskning. En logisk følge af dette er at arbejde for et fremtidssikret spinalcenter i Skejby. Arbejdet har primært været udført af RYKs sundhedspolitiske udvalg. Men med en enig bestyrelse i ryggen.

Og tro mig - jeg har den største respekt for vores dygtige behandlere i både Hornbæk og Viborg. Men det er bare ikke det, der er afgørende i denne sag.

Argumenterne er:

1. Der er ikke plads i Viborg - hverken nu eller efter en udvidelse.  Manglende kapacitet betyder manglende behandling og kontrol af rygmarvsskadede nu og fremover. Desuden vil et renoveret Viborg slet ikke leve op til de  pladskrav der stilles til et fremtidens spinalcenter.

2. Alle de specialer som rygmarvsskadede bliver mere og mere afhængige af befinder sig i Skejby - ikke i Viborg.

Jeg kan som bestyrelsesmedlem ikke arbejde eller stemme for noget, som jeg grundlæggende mener er ravruskende forkert og imod foreningens vedtægter. Så vil jeg hellere trække mig.

Som sjællænder har jeg ligget på Hornbæk. Og som mine "kolleger" i Vest har det med Viborg, således har jeg det med Hornbæk. Både stedet og personalet har en meget stor plads i mit hjerte. Men uanset mine følelser, så må jeg som bestyrelsesmedlem tænke fremad. Hvad ønsker vi for de mennesker der får en rygmarvsskade om 20 år? Om 20 år, hvor gennemsnitsalderen for en nyskadet er steget voldsomt og hvor komplikationerne er større? Et spinalcenter med den rette kapacitet og specialerne tæt på. Det vil redde liv.

Dette er min overbevisning, og det vil jeg arbejde for når mulighederne byder sig.

Denne gang tog politikkerne dog en anden beslutning, og vi må komme videre.

Jens Bo

 

Mariann Offersen
Offline
Joined: 06/07/2008
Kære Jens Bo, hvad end du

Kære Jens Bo,

hvad end du mener med at komme videre, så synes jeg ikke I skal opgive kampen for at få et spinalcenter placeret i forbindelse med Skejby. Den tagne beslutning lugter i den grad af kortsigtet besparelse.

Venlig hilsen Mariann.

testcontact
Offline
Joined: 29/02/2012
Kære Mariann RYKs kamp

Kære Mariann

RYKs kamp for centraliseret behandling stopper forhåbentlig ikke før vi får vores vilje. Vi ønsker en samling af forskning, akut behandling, rehabilitering og livslang kontrol, og det kan jeg ikke forestille mig ændres.

Mariann Offersen
Offline
Joined: 06/07/2008
Denne debat foregår i to

Denne debat foregår i to parallelle tråde. Jeg vil opfordre interesserede til at læse Overlæge Inger Lauges brev på denne link adresse. Hun ender op med også at anbefale Spinalcenter i Skejby, så vidt jeg kan bedømme, fordi det neurologiske speciale i Viborg på længere sigt er truet.

http://www.regionmidtjylland.dk/politik/regionsr%C3%A5dets+m%C3%B8der/vi...

Bedre sent end aldrig må man sige til Overlæge Inger Lauge.

Paraplegifunktionen ligger som en gøgeunge midt i psykiatrisk hospital. En gren af sundhedsvæsenet der i høj grad trænger til et løft. Der er således god brug for de bygninger paraplegifunktionen ville forlade.
Mariann.

Mariann Offersen
Offline
Joined: 06/07/2008
Jeg må indrømme, at jeg

Jeg må indrømme, at jeg på det seneste ikke har fulgt med i sagen om placering af det fremtidige spinal center (nu er der jo også gået meget langt tid, hvor der ikke er sket noget nyt).

Det var nærmest et tilfælde at jeg kom forbi, og læste om denne katastrofale afgørelse!

Naturligvis er det positivt for personalets arbejdssituation, - al respekt for det! Og naturligvis koster det mindre at køre videre med det eksisterende! Man blir' i rutinerne.

Men det er en katastrofe for en tidsvarende og fremtidsorienteret behandling af kommende rygmarvsskadede. Det er en dybt tragisk og forkert beslutning jævnfør ovenstående link under Mikkel Bundgård indlæg.

Jeg var kunde i butikken 1999/2000.

Venlig hilsen Mariann, Italien

silke
Offline
Joined: 22/06/2008
Jeg har lyst til lige at

Jeg har lyst til lige at knytte et par kommentarer til ovenstående.

Vi har selvfølgelig en demokratisk valgt bestyrelse, som også skal arbejde efter egen bedste overbevisning, men den skal da i lige så høj grad arbejde ud fra medlemmernes ønsker. Hvis ikke bestyrelsen er bekendt med disse, er det altså også bestyrelsens opgave, at sætte vigtige emner på dagsordenen.

Det her, er en sag, som har kørt i lang tid, og jeg tror at mange med mig, ikke rigtig i forløbet har været klar over, hvor langt man var. Jeg har fulgt debatten her på debatsiden, men jeg har ikke været til noget høringsmøde indkaldt af bestyrelsen. Jeg håber, det bare er mig, som har været uopmærksom, for det har der selvfølgelig været indkaldt til.

Jeg betvivler overhovedet ikke, at det er de rigtige folk, vi har i bestyrelsen - det har I tit bevist - men demokrati handler altså om, at lytte til dem, som giver¨én ansvar, og så derefter at tage de rigtige beslutninger.

Rigtig god arbejdslyst.

Lotte Tobiasen (not verified)
Hej! Det er jo sådan, at

Hej!
Det er jo sådan, at bestyrelsen er demokratisk valgt af RYKs rygmarvsskadede medlemmer. Alle medlemmer har mulighed for at stille op til bestyrelsen, og alle medlemmer har mulighed for at møde op på generalforsamlingen, hvor man kan give sin mening til kende og benytte sig af sin demokratiske ret til at påvirke sammensætningen af bestyrelsen.

De bestyrelsesmedlemmer, som medlemmerne har valgt ind i bestyrelsen er med til at fastsætte RYKs kurs ud fra deres egen overbevisning. Dog skal bestyrelsen naturligvis følge RYKs vedtægter samt de beslutninger, der i øvrigt er truffet af generalforsamlingen.

Der er ikke på noget tidspunkt fremkommet forslag om, at RYKs skal ændre holdning mht. Paraplegifunktionens fremtid. På vores generalforsamling i maj var der heller ingen debat om dette emne, selvom ordet jo var frit ifm. gennemgangen af årsberetningen.

Jeg mener derfor, vi har gjort, hvad vi kunne og skulle. Vi har lyttet til vores sundhedspolitiske udvalg, som har lavet et meget seriøst og grundigt arbejde i denne sag. Vi har lyttet til fagpersoner, og vi har truffet en saglig beslutning ud fra vores egen overbevisning, mens vi har forsøgt at se fremad og udnalde at lade os påvirke af de personlige følelser, der naturligt nok er knyttet til et sted, hvor man selv har været glad for at være.

Lad dette indlæg være en opfordring til jer alle om at deltage i debatten og møde op på vores generalforsamlinger, så vi/I er sikre på, at det er de rigtige mennesker, der tager de rigtige beslutninger.

Lotte Tobiasen
næstformand

jfs112
Offline
Joined: 19/09/2008
Jeg syntes at bestyrelsen i

Jeg syntes at bestyrelsen i RYK skulle spørge sine medlemmer om hvad deres holdning er i denne sag.

Hvad nu hvis jeres medlemmer mener at det er godt, at paraplegifunktionen forbliver i Viborg, er det så ikke også det bestyrelsen skal arbejde hen imod??

Redaktør
Offline
Joined: 20/03/2012
Vi kan blive enige om, at

Vi kan blive enige om, at det er godt der er truffet en afgørelse, så vi kan komme videre.

Men et spinalcenter bliver der aldrig i Viborg. For uddybning af den påstand, se http://ryk.dk/sundhed/fremtiden-i-vest

Det at vi har været uenige med en del af personalet på Paraplegifunktionen (nu Vestdansk Center for Rygmarvsskader) har gjort det svært at samarbejde om alt det andet vi burde kunne samarbejde om. Vi har en fælles interesse i at give alle rygmarvsskadede de bedste muligheder. Placeringen af rehabiliteringen er kun en del af det, omend en væsentlig del.

Så det er naturligvis mit og bestyrelsens ønske, at vi kan udvikle samarbejdet til gavn for nytilskadekomne i rehabiliteringsfasen og efter udskrivning, for os der har levet mange år med en rygmarvsskade og for pårørende. Selvom det bliver en stor udfordring i fremtiden med de rammer der er sat med Regionens beslutning d. 22. juni.

Søren Ingvardsen
Offline
Joined: 26/05/2008
+ 1!! Søren I

+ 1!!

Søren I