Paraplegifunktionen

Søren Ingvardsen
Offline
Joined: 26/05/2008

Der går rygter om at regionsrådet i dag har besluttet, at Paraplegifunktionen forbliver i Viborg. Bygges om og forbedres men som skrevet forbliver i Viborg.

Det er sku' da MEGET godt. Tillykke til personalet!!! :ø)

Søren I

Redaktør
Offline
Joined: 20/03/2012
Ja, det er dejligt for det

Ja, det er dejligt for det personale, der mener at det vigtigste er arbejdspladsens beliggenhed.

Men når det drejer sig om fremtidens rygmarvsskadede, er det mere kompliceret. For at nuancere det lidt, vil jeg henvise til Klinikchef og overlæge Inger Lauges brev til Region Midts regionsrådsmedlemmer, dateret få dage inden den officielle beslutning blev taget: http://www.regionmidtjylland.dk/politik/regionsr%C3%A5dets+m%C3%B8der/visdagsorden?file=22-06-2011/Aaben_dagsorden/Bilag/Punkt_2_Bilag_13_.pdf

I øvrigt vurderede udredningsgruppen, at et nyt spinalcenter i Skejby kan realiseres i løbet af 3 år.

Men nu er beslutningen taget efter nogle politiske studehandler, så må vi se hvordan rammerne bliver (og hvor længe ud i fremtiden de kan holde). Spændt på at se hvordan man løser genhusningen i ombygningsperioden. 

Hvorom alting er, vil jeg ikke betvivle personalets ekspertise og faglighed.

silke
Offline
Joined: 22/06/2008
Det er fantastisk. HURRA! -

Det er fantastisk. HURRA! - Nu glæder jeg mig til at læse Viggo´s reaktion på lederen i Viborg Stifts Folkeblad i dag.

John
Offline
Joined: 03/07/2008
Det er besluttet, og det er

Det er besluttet, og det er bestemt den bedste løsning der kunne findes - så er der et "nyt" center klar om 2-3 år !!!